Skolkoncernen Tellusgruppen väljer Greatness för IR- och marknadskommunikation

Report this content

Greatness välkomnar Tellusgruppen som ny uppdragsgivare inom IR- och marknadskommunikation. Tellusgruppen driver bland annat förskolor och skolor i främst Stockholm och närliggande regioner. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

– Tellusgruppen är en av de snabbast växande skolkoncernerna i Sverige, samtidigt får nästan alla deras verksamheter goda betyg av både myndigheter och föräldrar. Vårt uppdrag går ut på att få ut storyn till marknaden om hur bra Tellusgruppen faktiskt är både som skolverksamhet och noterat bolag, säger Magnus Sjöbäck, vd Greatness PR.

Magnus Sjöbäck, vd Greatness PR och Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB

Tellusgruppen är ett familjeföretag sedan 20 år och som består av välskötta bolag inom utbildning och barnomsorg. För närvarande driver koncernen 27 förskolor, 7 grundskolor och erbjuder även barnpassning och utbildningstjänster.

– Sedan 2019 har vi i genomsnitt vuxit med 39 procent per år och tror oss kunna fortsätta ha god tillväxt, både organiskt och med förvärv samt med för skolsektorn nytänkande och högkvalitativa metoder. För att nå ut med våra framgångar tar vi hjälp av Greatness, de har mycket goda erfarenheter och är bra på att möta vårt ökade behov av IR-kommunikation och marknadsföring, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Tellusgruppen och Greatness har inlett samarbetet under våren 2023.

– Greatness är en strategisk B2B-byrå inom marknadsföring och IR-kommunikation som hjälper företag och organisationer att nå ut med budskap till marknaden, opinionsbildare och samhället i stort. Vi tror att kommunikation måste vara av hög kvalitet, tillgänglig och hållbar över tid för att bygga starka varumärken och långsiktiga relationer, säger Magnus Sjöbäck, vd Greatness.

Magnus Sjöbäck
Vd och seniorkonsult
magnus.sjoback@greatness.se
Greatness är en strategisk kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer att nå ut med sina budskap till kunder, opinionsbildare och samhället i stort. Vi tror att all kommunikation ska vara tillgänglig och hållbar för att bygga starka varumärken och långsiktiga relationer.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Greatness välkomnar Tellusgruppen som ny uppdragsgivare inom IR- och marknadskommunikation. Tellusgruppen driver bland annat förskolor och skolor i främst Stockholm och närliggande regioner. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Twittra det här

Citat

För att nå ut med våra framgångar tar vi hjälp av Greatness, de har mycket goda erfarenheter och är bra på att möta vårt ökade behov av IR-kommunikation och marknadsföring.
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.