Green Landscaping and Akershusgartneren


Från vänster Ola Kjos Hadeland Maskindrift, Halvor Sjuve och Snorre Langeland Akershusgartneren samt Atle Roll-Matthiesen Green Landscaping

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har mer än 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

Prenumerera