Green Landscaping får fortsatt förtroende i centrala Stockholm

Green Landscaping får fortsatt förtroende att sköta om de centrala stadsparkerna Kungsträdgården, Berzelii Park, Norra Bantorget och Strömparterren i Stockholm.

Green Landscaping har på uppdrag av Trafikkontoret Stockholms Stad ansvarat för skötseln av de aktuella parkerna sedan 2013. I tjänsterna ingår bland annat grönyteskötsel, trädgårdsarbeten, renhållning och vinterväghållning. I enlighet med det befintliga kontraktets förlängningsoption har Trafikkontoret Stockholms Stad nu valt att förlänga samarbetet med ytterligare två år. Kontraktet är värt cirka 5 miljoner kronor per år.

-Detta är ett av Green Landscapings främsta prestigeuppdrag, och vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet att få ta hand om några av Stockholms finaste och mest välbesökta parker. Gröna och trivsamma stadsmiljöer är viktigt för Stockholms invånare, och de centrala stadsparkerna spelar stor roll för välbefinnandet i innerstaden. Vi kommer att förvalta uppdraget med fokus på kundnytta och kvalitet, precis som vi gjort sedan det startade för fem år sedan, säger Kent Ramström, Regionchef Öst för Green Landscaping.

För ytterligare information:
Kent Ramström, Regionchef Öst, 070-108 78 69, kent.ramstrom@greenlandscaping.se

Johan Nordström, VD Green Landscaping Group, 070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 8.30 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Om oss

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 230 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB (+46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar