Green Landscaping Group årsredovisning 2020

Report this content

Green Landscaping Group AB (publ) årsredovisning för 2020 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan samt är bifogad detta pressmeddelande.

https://www.greenlandscapinggroup.se/investerare/rapporter/.

Denna information är sådan information som Green Landscaping Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2021 klockan 17:45 CEST.

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB
+46 70 838 58 12,
johan.nordstrom@greenlandscaping.se.

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19,
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Nordens ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 350 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se