Green Landscaping Group förstärker sin position i Skåne genom förvärv av HD Landscapes grönytedel

Report this content

Green Landscaping Group AB (publ) har 2019-10-01 tecknat avtal om att förvärva HD Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne.

I ett led att fokusera på sin kärnverksamhet säljer den danska koncernen Hede Danmark sin svenska skötselverksamhet inom HD Landscape AB till koncernen Green Landscaping. HedeDanmark fortsätter vara verksamma i regionen med sin verksamhet inom återanvändning av organiska restprodukter och slam från reningsverk.

Den förvärvade verksamheten utgörs i huvudsak av skötsel och servicearbeten till kommuner, allmännyttiga bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Helsingborg, Malmö och Vellinge. Affären omfattar kundkontrakt, personal samt maskinpark.

Den verksamhet som förvärvas har per idag cirka 50 anställda som erbjuds anställning i koncernen. Omsättningen uppgår till cirka 65 mkr i befintliga kunduppdrag under räkenskapsåret 2019. Verksamheten förväntas bidra till koncernens lönsamhet från och med andra halvåret 2020.

- Förvärvet av HD Landscape grönytedel passar väl in i vår verksamhet då den till stora delar befinner sig i samma geografi där vi redan bedriver en större verksamhet med liknande kunder och segment. HD Landscape är ett välrenommerat bolag som har funnits med länge i branschen och vi har under en längre period följt deras utveckling. Vi ser i och med övertagandet av grönytedelen fram emot att ytterligare utveckla vårt kunderbjudande inom grönyteskötsel i Skåne. Våra kunder kommer i och med detta få en ännu högre leveranssäkerhet, bredare utbud av tjänster samt en högre kvalitet, säger Daniel Linderståhl, regionchef för Green Landscaping.

- Konkurrensen inom skötselområdet i Sverige har varit utmanande, och vi är därför nöjda med att kunna överlåta vår svenska skötseldel till marknadsledaren i Sverige inom grönyteskötsel. Green Landscaping koncernen kan med sin gedigna erfarenhet inom skötselområdet, särskilt i södra Sverige, företa nödvändiga satsningar och förändringar som skall till för att fortsätta höja kvalitén inom grönyteskötseln som HD Landscape bedrivit i regionen sedan 2012, säger Lars H. Petersen, administrativ direktör, HedeDanmark.

Tillträde förväntas ske senast under fjärde kvartalet 2019. Överlåtelsen betalas i sin helhet med kontanta medel.

Daniel Linderståhl, Regionchef Syd, Green Landscaping
070-95 14 40, daniel.linderstahl@greenlandscaping.se

Johan Nordström, VD, Green Landscaping Group AB
070-838 58 12, johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Lars H. Petersen, Administrativ direktör, HedeDanmark a/s
+45 40 16 64 04, lhp@hededanmark.dk

Sören L. Andersen, Regionchef, HD Landscape AB
+46 42 20 12 22, soan@hdlandscape.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

HedeDanmark a/s är ett internationellt service- och handelsföretag inom det gröna området. Med cirka 800 anställda och en årsomsättning på cirka 1,8 miljarder danska kronor är de Danmarks största och ledande leverantör av tjänster till skogen, öppen mark, trädgård och parkanläggningar samt öppen plats i städerna. HedeDanmark ägs av Hedeselskabet som arbetar för att främja utvecklingen av naturvärden och naturresurser. För mer information besök www.hededanmark.dk.

Prenumerera

Dokument & länkar