Green Landscaping Group fortsätter växa i Norge genom förvärv av Aktiv Veidrift AS

Report this content

8 april 2022 – klockan 07:00 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva Aktiv Veidrift AS med en omsättning på cirka 240 mnok.

Aktiv Veidrift grundades 2002 och är idag ett välrenommerat företag med god lönsamhet. Bolaget erbjuder tjänster inom tre huvudsegment inom lätt infrastruktur; VA (underhåll och anläggning), Väg (drift och underhåll) och mer traditionella Landscaping-tjänster. Bolaget sysselsätter cirka 100 medarbetare och har sitt säte i Drammen cirka 4 mil sydväst om Oslo.

- Aktiv Veidrift är ett professionellt företag som är väl förberett att möta framtiden. Genom sina tjänster bidrar bolaget till att skapa samhällsnytta och har satsat på en elektrifierad maskinpark. Nyckelpersonerna i företaget är motiverade att fortsätta utveckla bolaget. Jag är övertygad om att Aktiv Veidrift kommer bidra till att göra oss än starkare som grupp på den norska marknaden. Vi hälsar samtliga anställda i bolaget välkomna till gruppen, säger Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group.

- Vi har under en relativt lång tid jobbat mot målet att få en ny majoritetsägare till bolaget, en partner. Intresset har varit stort och det ser vi som ett kvitto på att vi har skapat ett väldigt fint företag. Vi fick tidigt i processen god kontakt med Green Landscaping Group och är övertygade om att Aktiv Veidrift inte kunde hamna i en bättre grupp. Vi behåller vårt eget ägande genom återinvestering i Green Landscaping Group och får kollegor i de lokala bolagen som vi är säkra på kommer göra Aktiv Veidrift än mer framgångsrikt, säger Jan Lervik, VD Aktiv Veidrift.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna. Affären är villkorat av Konkurrenstillsynens godkännande och väntas slutföras under första halvåret 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022, klockan 07:00 CEST.

För ytterligare information:

Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group
+47 909 00 112, atle.roll@glgroup.no

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

Aktiv Veidrift AS grundades 2002. Bolaget tillhandahåller tjänster inom VA, vägdrift och finplanering och skötsel men med en tyngdpunkt på finplanering. Bolaget omsätter cirka 240 mnok och sysselsätter cirka 100 anställda. För mer information besök https://aktivveidrift.no