Green Landscaping inleder återköp av egna aktier

Report this content

Styrelsen i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green Landscaping”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 beslutat att aktivera återköpsprogrammet av egna aktier omfattande maximalt 150 000 aktier.

Syftet med återköpsprogrammet är att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv genom betalning delvis med bolagets egna aktier.

Bemyndigandet ger bolaget möjlighet att återköpa maximalt 10% av utestående aktier, motsvarande 3 601 105 aktier.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Återköpen kommer att genomföras av en investmentbank eller ett kreditinstitut som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från Green Landscaping avseende tidpunkt för återköpen.

Återköpen får vidare ske på följande villkor:

  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Återköpen får genomföras under perioden från och med den 6 november 2019 till och med den 14 maj 2020.
  • Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Aktier för sammanlagt maximalt 5 miljoner kronor får köpas.
  • Maximalt 150 000 aktier får återköpas.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande är det totala antalet aktier och röster i Green Landscaping 36 011 057, varav Green Landscaping innehar noll (0) egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För ytterligare information:

Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping Group
070-108 70 19,
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar