Green Landscaping slutför förvärvet av TH Anleggs verksamhet

Green Landscaping Group AB (publ) har idag genom dotterbolaget Gast Entreprenör slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av TH Anleggs verksamhet inom finplanering i Norge.

Green Landscaping gjorde sitt intåg på den norska marknaden under början av 2020 genom förvärvet av Gast Entreprenör. Nu stärks verksamheten ytterligare genom förvärvet av TH Anleggs verksamhet som levererar finplaneringstjänster i Osloområdet.

TH Anlegg bildades 2001 och har sedan dess visat en stabil tillväxt och en god vinstmarginal. Bolaget har fjorton anställda och kommer bli en del av Gast Entreprenör. Bolagen har en lång affärsrelation och ser en fortsatt gemensam utveckling som ett naturligt nästa steg. Den verksamhet som nu förvärvas omsatte cirka 30 mNOK under räkenskapsåret 2019.

- Äntligen stänger vi affären och kan nu ta in TH Anleggs anställda och kunder in i Gast Entreprenör. Vi gläds verkligen och är övertygade om att vi nu kan växla upp vår verksamhet med kraft av våra nya anställda och kunder, säger Lars Ola Sterud, VD Gast Entreprenör.

Köpeskillingen erläggs kontant till säljarna av TH Anleggs verksamhet och säljarna har förbundit sig att återinvestera en del av köpeskillingen i aktier i Green Landscaping genom förvärv på Nasdaq Stockholm.


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 klockan xx:xx CET.

För ytterligare information:

Lars Ola Sterud, VD, GAST Entreprenör AS
+47 917 52 985, larsola@gast.no

Johan Nordström, Koncernchef, Green Landscaping Group
+46 (0)70-838 58 12,
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 300 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se

Om oss

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 230 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB (+46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.