Jordelit blir en del av Green Landscaping

Samgåendet mellan Green Landscaping Group (”Green”) och Svensk Jordelit AB (”Jordelit”) gör att båda bolagen ännu bättre kan möta kunders behov av kvalificerade tjänster och produkter inom professionell grönyteskötsel. Jordelit kommer att drivas som ett fristående dotterbolag inom Green-koncernen med sitt eget namn och varumärke. Thomas Johansson, VD Jordelit, går in som delägare i Green och kommer att ingå i Greens ledning.

– Vi har följt Jordelits positiva utveckling under åren och samgåendet kommer att förenkla och förbättra för våra kunder inom sport & fritid samt grönyteskötsel, säger Johan Nordström, VD för Green Landscaping.

– Vi ser fram emot att arbeta vidare, fullt i linje med hur vi tidigare jobbat och med en stark och utvecklingsinriktad ägare. Vi känner väl till Green och ser dem som en stor tillgång för vårt fortsatta arbete, säger Thomas Johansson, VD Jordelit.

Jordelit grundades 1979 och är ett familjeägt företag med en marknadsledande position som rådgivare och leverantör av skötselprodukter för sports turf management, främst inom golf och fotboll. Bolaget samarbetar med Svenska Fotbollsförbundet och Swedish Greenkeepers Association. Jordelit har en säljkår som täcker hela Sverige. Kontor och lager finns i Mölndal och Lindome, Göteborg. Bolaget består av 18 tillsvidareanställda. Förväntad omsättning för 2017 är ca 70 Mkr.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom utemiljöbranschen. Gruppen är verksam i stora delar av Sverige och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom skötsel, anläggning och expertuppdrag. Antalet anställda är cirka 650 och förväntad omsättning för 2017 är 1 000 Mkr.

För både Green och Jordelit innebär samgåendet samordning inom affärer, leverans och resurser. Samarbetet ger ökad kundnytta och möjlighet att skapa nya kombinationer av service och produkter inom grönyteskötsel.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD för Green Landscaping, tel: 070-108 74 20

Green Landscaping är Sveriges ledande företag inom skötsel och planering av utemiljöer. Vi gör städer skönare och mer levande. Koncernen består av sju helägda dotterbolag och tillhandahåller tjänster inom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggning samt träd- och skogsvård. För mer information besök www.greenlandscaping.se.

Om oss

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 230 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker GREEN. Pareto Securities AB (+46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar