Tjeckien väljer Gripen

Tjeckien väljer Gripen Den tjeckiska regeringen beslutade vid sitt regeringssammanträde idag att välja JAS 39 Gripen. Beslutet följer den rekommendation som den tjeckiska utvärderingskommissionen redovisade tidigare i december. Beslutet gäller en övergångslösning för det tjeckiska flygvapnet i avvaktan på en långsiktig lösning. De ryska MIG flygplan som Tjeckien nu har kan inte operera efter år 2005. FMV kommer nu att tillsammans med sin tjeckiska motsvarighet att påbörja förhandlingarna för att kunna teckna det slutliga avtalet under början av 2004. I regeringens uppdrag till FMV ingår att avtalet ska ha full kostnadstäckning för den svenska staten. Sverige har erbjudit Tjeckien att låna 14 nya Gripenflygplan (12 ensitsiga och 2 tvåsitsiga) under 5 alternativt 10 år. I affären ingår även utbildning av tjeckiska piloter och tekniker. För Sverige och Gripenprojektet är det en stor framgång att ytterligare ett land har valt Gripensystemet som lösning för sitt lands luftförsvar bland annat genom att: · Vi får ytterligare en användare som bidrar till den fortsatta utvecklingen · Tjeckiens beslut bidrar positivt till Sveriges fortsatta exportansträngningar Tjeckien blir med dagens beslut det andra NATO landet som väljer Gripensystemet. Ungern blev det första landet med sitt beslut från 2001. Gripenflygplanen kommer att levereras mellan april och augusti år 2005. För frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till FMV:s pressansvarige, Ulf Lindström mobil: 070-982 6396. FMV är en myndighet som är direkt underställd regeringen. FMV ansvarar för materielanskaffningens hela livscykel, från studier till avveckling. FMV:s största uppdragsgivare är Försvarsmakten. FMV har ca 2100 medarbetare och finns förutom i Stockholm även i Arboga, Linköping, Karlsborg samt Vidsel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar