Gröna Lund överklagar dom om utbyggnad

Report this content

Idag kom Mark- och miljödomstolen med sitt utslag gällande Stockholms Stads detaljplan för ett nytt tivoliområde på Gröna Lunds parkering, där domstolen upphäver detaljplanen. Gröna Lund avser att överklaga domen till högre instans.

Idag meddelade Mark- och miljödomstolen att de upphäver Stockholms Stads detaljplan för ett nytt tivoliområde på det som idag är Gröna Lunds anslutande parkeringsplats. Detaljplanen antogs den 20 april 2020 av en bred politisk majoritet i stadens kommunfullmäktige, men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Idag upphävde alltså Mark- och miljödomstolen detaljplanen, ett beslut som Gröna Lund nu kommer att överklaga.

– Vi har räknat med att den här processen kan leda ända upp till högsta instans och kan komma att ta tid, så det är något vi hela tiden varit förberedda på. Stockholms Stads detaljplan för Skeppsholmsviken har genomgått alla de demokratiska processer en detaljplan ska genomgå, så som samråd, remissrundor och en omröstning i kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen valde idag i sin dom att upphäva detaljplanen. Vi har för avsikt att överklaga beslutet, då vi anser att detaljplanen och beslutsprocessen både är väl underbyggda och noggrant utformade, säger Christer Fogelmarck, koncernchef Parks and Resorts som äger Gröna Lund.

 

Bakgrund
Gröna Lund grundades 1883 och är en av världens äldsta nöjesparker. Rakt över gatan från det befintliga tivolit ligger idag en parkeringsplats som tillhör Gröna Lund. På samma plats uppfördes Nöjesfältet 1924 som konkurrerade med dåvarande Gröna Lund. Under åren som följde var Nöjesfältet och Gröna Lund argsinta konkurrenter, men när barnen till Gröna Lunds och Nöjesfältets ägare blev kära och gifte sig kunde stridsyxan grävas ner och ett sammanhållet tivoliområde uppstå. Nöjesfältet stängde sin verksamhet 1957 och området har sedan dess legat i glömska som en tråkig parkeringsplats. Gröna Lunds ambition är att kunna skapa ett nytt tivoliområde med både spel, restauranger och attraktioner för alla åldrar. Området ska omges av ett småskaligt och levande Djurgårdskvarter som knyter an till befintlig arkitektur. För alla djurgårdsflanörer vill vi också skapa ett inbjudande promenadstråk på en pålad brygga i vattnet utanför Gröna Lund och ett allmänt torgområde för att skapa större ytor vid Djurgårdsfärjan.

 

Annika Troselius
Informationschef
Gröna Lunds Tivoli
0708-58 00 50
annika.troselius@gronalund.com

För pressbilder besök Gröna Lunds bildbank:
http://mediabank.parksandresorts.com/search?categoryidpath=gronalund:127

 

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, tillsammans med Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Tivolit har 29 attraktioner och sex restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Gröna Lund bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans, barnunderhållning mm. 2019 hade tivolit ca 1600 anställda under säsongen och över 1,6 miljoner besökare, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.

Prenumerera

Citat

Vi har räknat med att den här processen kan leda ända upp till högsta instans och kan komma att ta tid, så det är något vi hela tiden varit förberedda på. Stockholms Stads detaljplan för Skeppsholmsviken har genomgått alla de demokratiska processer en detaljplan ska genomgå, så som samråd, remissrundor och en omröstning i kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen valde idag i sin dom att upphäva detaljplanen. Vi har för avsikt att överklaga beslutet, då vi anser att detaljplanen och beslutsprocessen både är väl underbyggda och noggrant utformade.
Christer Fogelmarck, koncernchef Parks and Resorts som äger Gröna Lund