Gröna Städer granskar offentlig upphandling som verktyg för en cirkulär omställning

Report this content

I en ny utredning kommer Gröna Städers Hållbarhetskommission att granska hur offentlig upphandling kan användas som verktyg för att driva en cirkulär omställning av samhället. Kommissionen kommer att utgå från konkreta fall och utifrån det studera dels hur upphandlingsprocessen går till idag och dels hur den kan göras bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt för att främja cirkulär ekonomi.

Gröna Städers Hållbarhetskommission skapades 2017 i syfte att utreda hur den offentliga styrningen mot Agenda 2030 kunde förbättras. Den konstaterade i sin första rapport att både mål och uppföljning behöver utvecklas för att bryta stuprörstänkandet och motverka en suboptimerad användning av samhällets resurser. Nu tar kommissionen nästa steg och genomför en utredning som kommer att granska alla stegen i en upphandlingsprocess av en viss vara eller tjänst och vad som behöver förändras för att öka resurseffektiviteten i samhället.

- Varje år upphandlar det offentliga produkter och tjänster för över 900 miljarder kronor och har därför stor inverkan på marknaden. Vi behöver vara rädda om naturens ändliga resurser och skapa mer långsiktigt hållbara affärsmodeller och då behöver vi gå ifrån affärsmodeller som bygger på ”slit och släng” till ”använd och återanvänd”. En sådan omställning sker inte över en natt, utan sker stegvis i samverkan mellan leverantörer och konsumenter, säger Anna Ljungdell, ordförande i Hållbarhetskommissionen.

- Vår studie utgår från inköparens perspektiv och kommunens långsiktiga hållbarhetsmål. Hur går inköpsprocessen till konkret? Vilka hänsyn är styrande och varför? Utifrån det vill vi ta fram konkreta råd om hur man kan väva in cirkulär ekonomi i sin upphandlingsprocess, samt identifiera de svårigheter och hinder som ligger i vägen, säger Anna Ljungdell, ordförande Hållbarhetskommissionen.

Utredningen är finansierad av Vinnova och sker i samarbete med Gröna Städers medlemsföretag ÅF, Berendsen, Ragn-Sells och Tarkett. Arbetet planeras att genomföras under hösten 2019 och presenteras under första kvartalet 2020.

Kommissionens utgörs av:
Anna Ljungdell, Ordförande Hållbarhetskommissionen, Gröna Städer
Johan Cronström, Huvudsekreterare Hållbarhetskommissionen, Gröna Städer
Dag Duberg, nordisk Hållbarhetschef, Tarkett
Terje Johnsson, Green Advisor ÅF
Lina K Wiles, Hållbarhetschef Berendsen
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef SKL Kommentus
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells
Roger Tiefensee, kommunstyrelseledamot Flens kommun, f.d. riksdagsledamot Centerpartiet 

För mer information:
Anna Ljungdell, Ordförande Gröna Städers Hållbarhetskommission
E-post: anna.ljungdell@gronastader.se
Telefon: 070-3693746

Om Gröna Städer
Gröna Städer grundades 2017 och verkar för att Sverige ska förverkliga Agenda 2030 och nå de globala hållbarhetsmålen. Gröna Städer utgör en tvärsektoriell plattform för samverkan mellan såväl privata som offentliga aktörer som delar den visionen. Bland organisationens partners märks bland annat ÅF, Svenska Mässan, ForSea, Bovieran, Mälarhamnar och Samhällsbyggnadsbolaget. Gröna Städer har i dagsläget ca 50 medlemmar.

Taggar: