Grönköpings Veckoblad nr 4 2019

Report this content

Ett politiskt lugn har åter lägrat sig över Sverige efter de utdragna regeringsförhandlingarna, konstaterar GV med tillfredsställelse i  aprilnumrets ledare. Vissa problem finns dock för regeringen att lösa, t.ex. om IS-anhängare skall tillåtas återvända.

Det s.k. kalifatet har inte framtonat såsom särdeles demokratiskt eller humant, anmärker GV, men framhåller

   ”Å andra sidan uppgiva de här aktuella personerna, att de i kalifatet endast ha sysslat med att köra ambulans, odla grönsaker, föda barn och dylika fredliga sysselsättningar, vilket skulle tala för att de kunna välkomnas tillbaka till simskolor, läroanstalter, barnbidrag och andra välfärdsstatens välsignelser. Särskilt synes önskan om simskola behjärtansvärd, enär det knappast lär ha blivit så mycket simmande i den snustorra öken som verkar vara förhärskande i de nu nämnda trakterna.”

Riksdagsmannen Krökén i Kröken (C) beklagar, att några kolleger inom L har fått kritik i pressen för ekonomiska affärer, men han ställer sig förstående:

   ”I de nu aktuella fallen måste man ha förståelse för att det i dagens läge är ett osäkert näringsfång att företräda Liberalerna, om man skall tro de siffror som opinionsinstituten redovisa. Att en riksdagsledamot i en sådan situation måste samla litet i ladorna eller tänka å en lämplig reträttpost är sannerligen ingenting att klandra.”

Politisk romans 

En uppmärksammad förlovning har nyligen eklaterats i Grönköping mellan frkn Helga Olivepalm (KD), dotter till hr reseevangelisten Gideon Olivepalm, och hr Wotan von Peiland, ordförande för Grönköpingsdemokraterna (GD).

” Jag och Wotan har ju inte samma åsikter om precis allting, men det hindrar ju inte att vi är tillsammans”, säger frkn Olivepalm.

Grönköpings ledande liberal, grundrektor Ludvig Hagwald, nämns nu allt oftare i spekulationerna om vem som skall ta över Jan Björklunds post som Liberalernas ledare. I en exklusiv interview för GV förespråkar hr H. bl.a. ett obligatoriskt språkprov för alla 18-åringar som villkor för myndighet, körkort och inköp å S-st-mbolaget. Det enda skelettet i garderoben är ett dylikt som används i undervisningen i biologi, försäkrar hr Hagwald.

Damer i bankstyrelsen

Det är dags att välja styrelser i stadens ledande företag. Sparbanken tar in baderskan Svea Borg, som inte bara är van att tvätta finansmän på Varmbadhuset utan också anlitats för penningtvätt i banken. Stadens vördade äldsta, fröken Sophie Liljedotter, väntas också bli vald i kraft av sin spåkunnighet (kort och kaffesump) som överträffar bankens planeringsavdelning.

Grönköping är snart helt kontantlöst. Varken Sparbanken eller Varuhuset vill hantera sedlar och mynt, och man befarar att Systembolaget skall följa efter. Tiggarna utanför Läspegallerian i Vimmelberga tar än så länge emot kontanter, men sannolikt kommer de också att digitalisera sitt näringsfång.

Lyckligast

Grönköpingsborna är de lyckligaste i världen, visar en färsk undersökning. Inte minst beror detta på att stadens invånare känner större gemenskap med andra grönköpingsbor än med någon annan jämförbar grupp i världen.

Till lyckokänslan bidrar att grönköpingsbor som p.g.a. livspusslet har svårt att hinna med sina hobbies nu kan hyra en hobbyutövare, nämligen ynglingen Emil Ruda. Emil är beredd att för sina kunders räkning utöva yoga, samla antikviteter, prova viner m.m. och dessutom tillhandahålla vackra bilder som kan läggas ut på sociala medier.

Tullvaktarfamiljen Ruda har blivit stora TV-idoler till följd av programmet ”Hemma hos Ruda”(det 106:e avsnittet har just sänts). Tittarna får följa familjen i vardagslivet och ta del av tandborstning och make up, sjukbesök och kärleksbekymmer. Ett nytt program med titeln ”Vedboms värld” kommer i höst att ta tittarna med in i det distingerade bankdirektörshemmet.

Match gick upp i rök

Damfotbollsmatchen mellan Grönköpings och Hjos damer fick tyvärr avbrytas, sedan ett parti bengaler av våda antänts på läktaren. I dimman gjorde Hjos center mål i egen bur. Domarens försök att blåsa av kampen strandade på hörselskador hos spelarna.

Flygskam är ingenting som grönköpingsborna besväras av. Godsägare Brylén anser, att naturen måste kunna anpassa sig efter människan, och bloggaren Brunettbettan tycker det är viktigast att inte kasta någon plast i naturen på de paradisöar hon besöker. Tonåringen Agnes Ruda säger dock, att det är skämsigt att hon som den enda i klassen aldrig har firat jul i Thailand.

Owe Törnquists visa om den spillande Dagny går nu att sjunga på transpiranto, sedan rektor Hagwald översatt denna klassiker.

Notiser ur aprilnumret 

MED ANLEDNING

av den kritik som riktats mot den nyligen beslutade fördubblingen av Sparbankens styrelsearvoden har hr sparbanksdirektör Jules Vedbom i ett pressmeddelande framhållit, att det är helt naturligt att styrelseledamöterna måste kompenseras, eftersom banken under den senaste tiden har fått utstå verksamhetsrelaterad kritik i sällan skådad omfattning, vilket varit synnerligen stressande för alla i styrelsen.

SAMTLIGA PARTIER

utom Vänsterpartiet i Grönköping går fram med en gemensam lista inför valet till EU-parlamentet den 26 maj. Listan upptar ett enda namn, nämligen hr f. förrädaren Hildor Peterzohn (V), som förslagsställarna hoppas skall komma mer till korta i Bryssel än i hemorten.

HR GRUNDMAGISTER

Elis Hanegäll har polisanmälts av hr tullvaktmästare August Ruda för kränkning av skolgossen Bertil Ruda (8).

- Att inför hela klassen ställa frågor som Bertil inte kunde svara på (t.ex. vad är 3 gånger 3?), utgör ett grovt övergrepp som kan sätta spår för hela livet, skriver hr Ruda i anmälan.

VERKSAMHETEN

vid kommunkontoret ligger nere innevarande vecka, enär personalen är fullt upptagen med att utveckla verksamheten. Förhoppningen är, att verksamheten skall återupptagas, när den utvecklats tillräckligt.

LÄSPEAKADEMIENS 

ordbok definierar ”paneldebatt” såsom ett intensivt samtal mellan fabrikanter av olika typer av väggbeklädnader av trä.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar