Grönköpings Veckoblad nr 5 2017

Veckobladet välkomnar på ledarplats Skolkommissionens betänkande – något förslag till förändringar i skolan har ju inte kommit på flera månader! Att elever skall lottas till populära skolor är GV dock tveksamt till och menar, att det vore bättre att lotta ut betygen; det skulle spara in kostsamma bussresor för eleverna.

Stadsrådet Joel Eriksson (S) misstänker - i likhet med president D. Trump - att han har blivit avlyssnad av politiska meningsmotståndare, sannolikt hr godsägaren Justus Brylén (M). Den avlyssningsapparatur som har iakttagits på Brylunda mosse har dock visat sig tillhöra Grönköpings Stor- & småfogelförening, som har låtit konstruera apparaten för att stadens vördade äldsta, fröken Sophie Liljedotter, skall kunna höra lärkan.

Fältjägarecorpsen utbildar sig för det moderna kriget, som ju förs genom dataintrång. Om man lyckas störa fiendesoldaternas mobilmottagning, så att de blir utan Facebook och Instagram, kommer de säkert att ge upp inom några dagar.

- Den övergripande försvarsplaneringen att Sverige skall kunna hålla ut en vecka ser alltså ut att hålla streck, säger befälhavaren, reservlöjtnant Napoleon Johnson.

Myntkaos!

Sparbanken har bråda dagar med alla kunder som kommer från när och fjärran för att växla in de mynt som snart blir ogiltiga. Banken har nämligen fortfarande kontanthantering, men det tar tid att kontrollera, att det inte förekommer någon penningtvätt. Korvhandlaren Carl Karlsson har tyvärr svårt att redogöra för vem som har köpt korvar av honom.

I Grönköping förekommer inget byggfusk: snickerifirman Gårdberg & Söner bygger både solitt och billigt och helt utan arkitekthjälp. Emellertid har man haft litet otur med den nya simhallen, som nu måste rivas. Helt överraskande har fukt spridit sig i byggnaden.

Konsulten Åke Schwung har fått ett miljonarvode för sitt nya värderingsbaserade koncept för hälso- & sjukstugan. Det geniala konceptet slår fast, att vården skall vara god, tillgänglig samt inte kosta för mycket.

Arg präst och språkpolis! 

Pastorsadjunkten Amadeus Aftongård gör succé i TV-programmet ”Arga prästen”, där han tar församlingsmedlemmarna i upptuktelse.

-Varför ska bara kockar och snickare får vara arga? Det är minst lika befogat att vi själasörjare får ge utlopp för vår frustration över tomma kyrkor, säger pastorsadjunkten.

Språkpoliser behövs, de måste bli fler, de ska ha uniformer och de ska synas på gator och torg, menar f. majoren von Peiland. Frivilliga insatser räcker inte för att hejda den språkliga kriminalitet som breder ut sig och hotar ärans och hjältarnas språk.

Förvirrad trafik!

Det har blivit svårt att åka buss i staden, sedan hållplatserna auktionerats ut till stadens företag och döpts om. Linjen Stora torget - Kyrkogården heter sålunda numera Låsar & Tänger - Låsar & Tänger, sedan firman köpt in båda ändhållplatserna. Brylunda Svineri har stoppet bredvid Stadshotellet, och Gökmassivets konferenscentrum har gett namn åt hållplatsen vid hemmanet Kröken.

Fröken Sophie Liljedotter funderar på att ställa upp i Melodifestivalen nästa år, sedan hon blivit inspirerad av att se en äldre gentleman vid namn Ove tävla i årets uttagning.

Grönköping söker vinter- OS 2026 och utlovar ett hållbart evenemang med slalom på Gökmassivet och ishockey på Läspevallens månskensrink. Apotekare Clossemeyer står redo med de medikamenter som kan behövas, t.ex. mot astma.

Notiser ur majnumret

ETT LUGNANDE

räntebesked har hr sparbanksdirektör Jules Vedbom lämnat i det senaste veckobrevet till kunderna. Någon höjning av räntan å bolånen kommer absolut inte att ske förrän sparbankens styrelse finner det lämpligt med hänsyn till konjunkturen, prisutvecklingen å fastighetsmarknaden och bankens konkurrensutsatta marknadssituation, skriver hr Vedbom.

LÄSPEAKADEMIENS 

ordbok definierar ”förbud” som en person utsänd från paketleveransföretag med uppgift att i förväg kontrollera om mottagaren är hemma.

RELIGIÖSA

symboler å jobbet kan numera, enl. en dom från EU-domstolen, förbjudas av arbetsgivaren. Hr kyrkoherde H. Boklund hoppas, m. anl. härav, att han slipper predika iförd slips och kostym, men dessbättre har han hittills inte hört någonting om, att Sv. Kyrkan skulle ha några planer å att förbjuda prästkrage.

GRÖNKÖPINGS

Pensionärsorganisation vill nu tillämpa utomparlamentariska metoder och satsar på s.k. ”senil ohörsamhet”. Man byter också namn på friskvårdsverksamheten från ”Friskis & svettis” till ”Fuskis & schottis”.

I EN SKRIFT
publicerad av Grönköpings kennelklubb riktad till nyblivna hundägare framgår det bl.a., att man skall träna valpen genom att utlägga tidningar å golvet, men aldrig bestraffa valpen, ifall olyckor skulle förekomma, utan istället personligen visa huru det skall gå till.

FELMARGINALEN
har under de senaste opinionsundersökningarna ömsom gått ned, ömsom åt andra hållet, heter det i ett pressmeddelande från opinionsinstitutet GRÖFO. Dock, åpekar institutet, ligger dessa förändringar helt och fullt inom felmarginalen, varför man bör bortse från desamma.

FÖRSOMMARENS

riksomfattande kvinnokonferens kommer traditionsenligt att avhållas å Gökmassivets konferenscentrum. Frkn Agneta Palmodin, konferensvärdinna därstädes och kommunikatös, har meddelat, att ett rekordstort antal kvinnoorganisationer har anmält sitt deltagande. Riksorganisationen för kvinnans totala frigörelse (RKTF) ville dock inte binda sig, och organisationen ”Kvinnor kan” var inbjuden, men den kunde inte.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se 

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera