Grönköpings Veckoblad nr 5 2019

Valet till Europaparlamentet uppmärksammas på ledarplats och GV har löst problemet med EU-avgifterna:

”Det bästa vore givetvis, om varje land kunde få tillbaka lika mycket i EU-bidrag som man betalar i avgift, eller helst litet mer. Om en sådan salomonisk (rättvis) lösning borde alla medlemsländer kunna förena sig, och vi lägga de svenska EU-parlamentarikerna om hjärtat att, oavsett partifärg, göra sig till tolk för densamma, när de väl ha blivit valda.”

Riksdagsmannen Krökén i Kröken har tröttnat på massmedias intresse för riksdagsledamöternas boende:

”Att en ledamot vill vara kyrkobokförd hemma hos sin mamma, även om vederbörande å gr. av sitt uppdrag nödgas bo med fru och barn i K. Huvudkommunen, kan ju icke vara så uppseendeväckande. Vi äro väl många som hava ett särskilt band till våra resp. mödrar, utan att det i detta torde ligga något s.m.s. oidipuskt (osunt).”

Budord för mobilen

Eftersom mobiltelefonen har intagit den plats i vårt vardagsliv som i forna tider innehades av religionen, har Grönköpings informationssekreterare, hr Viking Helmersson, funnit sig föranlåten att formulera tio budord för mobilanvändandet, t ex ”Tänk på batteriet, så att det alltid är uppladdat” eller ”Hedra dina nätbekanta och följare på det att de må lajka dig”.

Läspeskolan överväger att gå ihop med Hälso- & sjukstugan, eftersom dagens skolungdom främst tycks efterfråga läkare, psykologer och kuratorer och inte vanliga lärare som hindrar det fria kunskapssökandet.

- Därmed skulle vi kunna taga det helhetsgrepp å skola, vård och omsorg som länge har saknats i svensk politik, säger rektor Lukdvig Hagwald.

Medeltid på gång

Sedan EU-parlamentet beslutat, att medlemsländerna inte längre varje år skall behöva omställa klockorna till sommar- resp. vintertid, har Grönköpings stadsfullmäktige enhälligt fattat beslut om att gå den gyllene medelvägen och införa en tid mitt emellan sommar- och vintertid, s.k. medeltid. Klockorna kommer att ställas om med en halvtimme.

Fastighetsbolaget Bubblan Properties har förvärvat slitna hyreshus i Vimmelberga och försett dem med strålande utsikt över Bergska sjön och Västgötaslätten. Detta är möjligt genom att fönstren ersatts av bildskärmar, d.v.s. utsikten har blivit virtuell i likhet med så mycket annat i den moderna tillvaron.

Sedan systemet med kronvittnen införts, står stadshäktet tomt. Stadens notoriske fridstörare, förre förrädaren Hildor Peterzohn, får nämligen full straffrabatt, när han som kronvittne berättar om sina brott. Kostnader för såväl utredningar som kriminalvård kan därmed sparas in.

Diktarskola

Stadens store skald Alfred Vestlund har öppnat skrivarskola, och många lokala talanger har upptäckts, inte minst stadens vördade äldsta, fröken Sophie Liljedotter, som diktat på temat ”Jag minns den ljuva tiden”.

Pastorsadjunkten Amadeus Aftongård visade stor rådighet, när vatten oväntat saknades vid dopet av det senaste tillskottet i familjen Ruda. Barnet döptes med hjälp av den sockerdricka som kyrkoherde Boklund alltid brukar ha i till hands i sakristian.

Notiser ur majnumret

#METOOTH

heter den s.k. haschtagg som hr tandläkare Klavanders tandsköterska Ottilia Pettersson har lanserat å nätet för att förebygga oönskade intimiteter i den dentala vardagen. Praktikanterna hos hr djurskötare Broms i Djuriska Parken vill icke vara sämre och har därför inregistrerat #MEZOO.

ALLMÄNHETENS

förtroende för framtiden minskar i oroande takt. GRÖFO:s senaste mätning visar nämligen, att knappt en fjärdedel av de tillfrågade tror på framtiden, och av dessa hyser blott en tredjedel orubbat förtroende för densamma. Det s.g.s. enda ljuset i opinionsmörkret är att 58 procent av respondenterna tror, att det trots allt kommer att spelas in ytterligare en säsong av den populära tv-serien Game of Thrones.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar ”stambyte” som trädplanteringsverksamhet där krokiga stammar byts mot rakare.

BARNBOKS-

förlaget Humlan (som ingår i bokhandlare Joelssons koncern) kommer under året att ge ut en rad böcker för barn på låg- & mellanstadiet. Böckerna får titlarna Greta och klimatet, Greta skolstrejkar, Greta håller tal, Greta träffar statsministern, Greta möter påven, Greta på nya äventyr, Greta ger sig aldrig och Greta får fredspriset.

ENÄR HONUNG 

anses vara ett ord vilket icke fungerar i dagens samhälle har å försök hanung lanserats såsom kompletterande begrepp. Ortens biodlare har emellertid åpekat, att nektar icke insamlas av drönare (hanar) utan av k-nlösa arbetsbin, varför Läspeakademien såsom neologism föreslagit henung. 

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar