Grönköpings Veckoblad nr 6 2013

Bättre opinion för regeringspartierna efterlyser ledaren i Grönköpings Veckoblads juninummer och rekommenderar hr statsminister Reinfeldt ”en mera aktiv passivitet för att vinna väljarnas sympati”.  I så fall kommer tidningen att ”skänka honom och hans regering sitt aldrig sviktande stöd, så länge oppositionen icke mera kännbart bjuder över.”

Det råder delade meningar bland Grönköpings politiker i frågan om Ryssland är ett hot. Godsägare Brylén (M) gör för en gångs skull gemensam sak med förre förrädaren Peterzohn (V) i att anse stormakten ofarlig. Grundrektor Hagwald (FP) är dock skeptisk och erinrar om det bara är länder med folkpartistiska regeringar som aldrig har startat krig. Grönköpingsdemokraten Wotan von Peiland konstaterar, att ryssarna är utlänningar och tycker, att det säger allt väsentligt i frågan.

EBBE- the Museum!

Äntligen har Grönköpings eminente dragspelare Ebonius ”Ebbe” Larsson fått sitt eget museum. Här kan besökaren bl.a. beskåda de knäbyxor med tofs som Ebbe bar vid spelmansstämma i Mora och sjunga ”Livet i Finnskogarna” till förinspelat ackompanjemang.

Grönköping lockar också turisterna med guidad tur i riksdagsman Krökéns enkla barndomshem och krönikespel om hur kung Erik Läspe & Halte besegrade de upproriska Skövdeborna.

Svarta dataregister!

Sparbanken har gjort sig av med alla otillåtna dataregister över icke önskvärda kunder. I stället har sparbanksdirektör Vedbom under skrivbordsunderlägget en handskriven minneslapp med omdömen om stadens invånare. Värre är det med ynglingen Björnbergs datoriserade register med poängsättning av flickorna i klassen och fröken Susegårds kritiska omdömen om småfåglar på Facebook.

-Duktiga direktörer kostar, om de ska fokusera på verksamheten och fatta ett och annat beslut, säger sparbanksdirektör Vedbom i en kommentar till vårens bonusregn. Direktör Östberg i Låsar & Tänger kan glädja sig åt att hans miljonbonus är knuten till försäljningen av kortare tänger, som ökat med drygt 30 procent (från 3 till 4 exemplar), trots att företaget som helhet gått med förlust.

Luftförsvaret stärkt!

Fältjägarecorpsen tar över beredskapen mot främmande flyg med hjälp av en nyinköpt Gloster Gladiator och en nyutbildad pilot, nämligen reservlöjtnanten Napoleon Johnson, som just haft sin första ensamflygning över Brylunda gärde. Corpsen erbjuder sig också att under juli försvara Gotland mot fritt insläpp på Snäckgärdsbaden och vissa andra förmåner.

NOTISER

EN JOGGARE

greps förliden vecka i närheten av Gökmassivets konferenscenter. Löparen i fråga saknade all utrustning för att mäta puls, andhämtning, blodtryck, kaloriförbrukning, hastighet, sprungen sträcka m.m. Hr polis Bergström misstänker därför, att personen i fråga endast varit ute i kriminella syften, ex.vis förberett ett inbrott i konferenscentret eller sökt bekika badande damer i swimmingpölen.


I ETT LIKA AKUT

som oväntat anfall av jämställdhetstänkande och konsekvent beteende har Biologiska institutionen vid Läspehögskolan beslutat komplettera den kända beteckningen ”Homo sapiens” med ”Hetero sapiens”.

SKADESTÅND

av kommunen kräver hr yngl. Emil Ruda, eftersom han enligt egen utsago blivit mobbad av såväl lärare som andra elever. Det påpekas dock av Rudas dåvarande klasskamrater, att han själv i icke obetydlig omfattning mobbat vissa lärare och elever.

-I så fall får jag väl dela med mig av det utbetalade skadeståndet, säger hr R. generöst. Jag gör ju inte det här för pengarnas skull, utan för principen. Att utfå ett visst skadestånd tycker jag skall höra till de mänskliga rättigheterna.

DET ÄR EN
fördom att vi inom Facket skulle ha något emot lönsamhet i företagen här i kommunen, åpekar hr fackordförande Th. Lundblad i en debattartikel i lokalupplagan. Det vi däremot måste motarbeta är att någon, ex.vis aktieägare eller företagsledare, skulle erhålla personlig nytta av denna lönsamhet.

BANKOMATEN

i Knisslinge var i lördags tillfälligtvis i funktion, rapporteras det därifrån.

DE RÄNTEKARTOR

som har publicerats i lokalupplagan är behäftade med uppenbara fel, hävdar hr sparbanksdirektör J. Vedbom.

-Om inte annat undergräver de allmänhetens förtroende för att vi i Banken är de mest lämpade att bestämma, vilka bostadslåneräntor som är optimala (superbäst) för vår del, säger hr V. indignerat.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”sällsport” såsom den typ av idrottslig aktivitet vilken gör utövaren saligt lycklig.

 

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se

Taggar:

Prenumerera