Grönköpings Veckoblad nr 8 2017

Ledaren gläds åt regeringens framgångsrika regerande. Att försvarsministern fick sitta kvar var välbetänkt, eftersom ett byte av landets högste försvarare skulle ha sänt felaktiga signaler inför Aurora-manövern. I värsta fall skulle kanske en amerikansk general varit tvungen att leda de svenska och allierade stridskrafterna, vilket kunde väcka tvivel om den svenska alliansfriheten.

Höstbudgeten ger också anledning till tillfredsställelse - inte minst att finansministern lyckades hitta mer pengar i kassakistorna än någon kunnat drömma om, allra minst oppositionen. Sänkta skatter och höjda bidrag är ett vinnande koncept inför valåret!

Ledarkrisen i grönköpingsmoderaterna är nu övervunnen. Sedan den förrförre ordföranden, godsägaren Herman Brylén, tackat nej ochh valt att stanna kvar på äldreboenden Haltero, omvaldes den avsatte ordföranden Justus Brylén. Nu väntas tradition och förnyelse, dock inte samtidigt.

På det lokala planet har ledarna för (S), (C) och (L) kommit överens om att inte utfärda misstroendeförklaringar mot varandra under de tre kommande mandatperioderna. Om någon av herrarna kommer på vad ”outsourcing” och ”digitalisering” egentligen betyder, lovar de att informera varandra.

Bank flyttar till Molnet!

Sparbankens planerade flytt till Hjo har inställts, sedan fackordförande Lundblad hotat med att ta ut hela strejkkassan från fackets bankkonto. I stället flyttar banken vertikalt, d.v.s. till Molnet, där ju redan alla data finns.

Många grupper vill bli erkända som folkrörelser för att kunna anordna lotterier på fördelaktiga villkor, t.ex. pokerspelarna. traventusiasterna och de som skruvar ihop möbler ur platta paket från Gårdbergs snickeri.

Ynglingen Emil Ruda vill ha 70 kr varje gång han bäddar sin säng hemma i tullvaktmästarbostaden. Han har läst, att detta är gällande marknadspris för sängbäddning. Fru Ruda oroar sig för hushållsekonomin m.h.t att hon har åtta barn i sängbäddande ålder, och fler kan det bli i framtiden.

Flaggstång ingen konst!

Den krökta flaggstången utanför Rådhuset var inget konstverk, vilket kulturdoktor Stig Berglund trodde. Målarmästare Nöjman skulle måla om flaggstången och tog bort den gamla färgen med en blåslampa, varvid plasten blev mjuk och böjde sig. Frågan är nu, om stången ska stå kvar i denna form eller bytas ut.

Grönköpings kulturnämnd under ordförandeskap av kulturdoktor Berglund har delat ut pengar, varvid bl.a. hans farbror, bildhuggaren Fidias Berglund, och hans sambo, hemkonsulenten Ada A:son Susegård, har fått stipendier. Berglund avvisar alla misstankar om jäv och förklarar, att det är naturligt att alla i kulturlivet känner varandra.

Pastor dejtar!

Pastorsadjunkten Amadeus Aftongård deltar i Grönköpingstelevisionens populära dejtingprogram ”Tro och hopp i säng”. Hittills har han haft en träff med bikiniklädda Carola Jigebring och en med konditoriinnehaverskan Engla Sjödin, men det har inte tänt riktigt. Han vill ha en öm hustru som kan stärka hans kragar och vara värdinna vid kyrkkaffet.

Ett nytt grepp i idrottsklubben GISK är att ungdomar kan slippa hockeyträningen, och föräldrarna kan slippa skjutsa till träningen och sälja varmkorv till arbetskamraterna. Det kostar flera tusen kronor, men det tycker många att det är värt.

Notiser ur oktobernumret

KNISSLINGE-

pojkarna överväger av jämställdhetsskäl att döpa om idrottsklubben till Knisslingepersonerna. Förkortningen KP kan därvid behållas.

ÄLGSTAMMEN

i Djuriska Parken kommer att halveras under hösten meddelar hr djurvårdare Fingal Broms. Det är med anledning av att den tall vid vilken älgtjuren Samuel har för vana att feja sina horn vuxit sig så hög, att den delvis skymmer utsikten över Bergska sjön, som man fattat beslutet att korta ned densamma till hälften.      

MUTAVDRAG 

i deklarationen har hr teledirektör Ringnér i härvarande Teliaverket förvägrats. Däremot har rutavdrag för uppstädning av Teliaverkets huvudkontor medgivits, meddelar verket i ett pressmeddelande.

VARFÖR ÄR DET

sådant tjäbbel om vinster i den s.k. välfärden, medan det är dödstyst om de osjäliga vinsterna vid hädanfärden, framkastade hr postmästare Pontus Brunander i sin lucka, då han häromsistens frankerade ett kuvert med svarta kanter.

INFÖR NÄSTA KYRKOVAL

ämnar Grönköpingsdemokraterna utreda, om Jesus inte egentligen var svensk. Man har hittat lovande ledtrådar i hr fornforskaren O. Rudbecks Atlantica, vari hävdas att en ättling till hr gubben Noak för mycket länge sedan bosatt sig i Sverige. Densammes invandring får anses preskriberad, enär han kom betydligt tidigare än släkten von Peiland (från svenska Pommern) säger hr partiledaren Wotan v. Peiland.

DE MINSKADE

klyftorna har gjort, att volymen färskpressad apelsinjuice å Stadts i övrigt välförsedda frukostbuffé icke är så stor som vanligt. GV beklagar å Stadts vägnar. 

STORSKALIGA

dataintrång drabbar allt oftare företag, kommuner och organisationer. Med anl. av detta beklagansvärda faktum kommer hr informationssekreterare Viking Helmersson att snarast möjligt kompetensutbilda sig till datasäkerhetsexpert. Som ett första steg i denna riktning har han anmält sig till kvällskursen ”Så skyddar du din dator” hos Folkliga Bildningsfrämjandet, kursledare: hr f.f. H. Peterzohn. 

BUSHÅLLPLATSEN

vid Knisslinge vägskäl flyttas fr.o.m. onsdag, meddelar Busbolaget utan närmare angivet skäl.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se 

Taggar:

Kontakt

  • Grönköpings-Veckoblad
    . . .

Prenumerera