Grönköpings Veckoblad nr 8 2019

Report this content

Frågan om söndagsöppet på systembolaget tas upp på ledarplats. GV finner utspelet något förvånande med tanke på att Moderaternas kärnväljare i allmänhet torde ha ett visst förråd av alkoholhaltiga drycker hemma i vinkylar och barskåp och inte nödvändigtvis behöver göra sina inköp på söndagen, till skillnad från mindre bemedlade hem.

- Vi få därför utgå från att det är omsorg om de breda och gemena massorna som föranlett Moderaterna (M) att framlägga den nämnda proposen, i en folkhemsanda som verkligen är värdig det nya arbetarepartiet, förmodar GV.

Riksdagsman Krökén i Kröken kan varken förneka eller bekräfta, att kungen och drottningen skulle ha slumrat till under riksdagens högtidliga öppnande.

- Skulle så verkligen ha varit fallet, är ingenting att säga därom, m.h.t. att Majestäterna inte längre äro helt unga, samt att de under åren avlyssnat många dylika anföranden, vilka ha en tendens att upprepa sig själva, varför ingen stor skada är skedd, om man ett ögonblick lutar hakan i handen och låter tankarna vandra, något jag kan intyga av egen erfarenhet, skriver hr Krökén.

Het konststrid

Stadsfullmäktige har inköpt en tavla med titeln ”Fläck i konsten” från konstmålaren Malte Janzzons s.k. plumpistiska period, då han spontanistiskt kastade upp färgfläckar på duken. Grönköpings-Demokraternas ordförande, Wotan von Peiland, är dock bestämt emot att konstverket skall hängas i kommunhuset.

- Alla kan ju förstå, vad sådana där röda fläckar skall symbolisera, och det får den som så vill givetvis ha hemma över matsalsbordet, men vänsterliberal och feministisk konst hör inte hemma i det offentliga rummet.

- Den som vill ha snusk kan ju titta på de gruppbilder som läggs ut på Fejsbok, tipsar hr von Peiland.

Regnskog

Miljöinitiativen duggar tätt i Grönköping. En regnskog planeras på Gökmassivet, kornas utsläpp tas tillvara och omvandlas till gas för spisar och kaminer, och godsägare Brylén på Brylunda experimenterar med en ny ekologisk tobak. Stadens företag tillverkar sugrör av ekologiskt nedbrytbara material som järn eller trä – järnrören rostar ju bort i sinom tid, och trärören kan eldas upp i spisen.

Övervakningssamhället gör sig alltmer märkbart i staden. Ynglingen Emanuel Björnberg tillhandahåller en app som ger positionsuppgifter till äkta hälfter som vill veta var maken har befunnit sig, eller till lärare som misstänker, att elever skolkar.

Systembolagets nya apparat för ansiktsigenkänning gjorde fel utslag, när bataljonsveterinären Åkerström skulle köpa en flaska Kaptenlöjtnant. Apparaten förväxlade veterinären med ynglingen Emil Ruda, och inköp förvägrades. Ruda fick hämtas till systemet, där apparaten genast igenkände honom som Åkerström, varefter ynglingen utan problem kunde inhandla den önskade buteljen för veterinärens räkning.

Krafttag mot brott

Utsocknes busar (från Hjo och Skövde) gör tillvaron osäker och stjäl elsparkcyklar, äpplen och potatis. Polisen kraftsamlar för att gripa de skyldiga och sätta dem i samhällstjänst på Brylunda Svineri och Florins handelsträdgård. Polishunden Karolina, som under svampsäsongen dresserats till kantarellhund, omskolas till att ånyo nosa upp kriminella element.

Intimitetscoacher behövs inte bara på teatern, utan också i levande livet, menar socialchefskan Wilhelmina Unill. Nu startar hon en kurs för den breda allmänheten med simskolan som modell: deltagarna får öva på s.k. torrkyssar och torrkramar utan fysisk kontakt. Diplom utfärdas efter genomgången kurs.

Akademiska jobb

Läspehögskolan breddar sin undervisning och gör även hantverksyrken som elektriker och rörmokare akademiska. Nyligen disputerade rör. mag. Clemens Ruda framgångsrikt med avhandlingen Sewerage theories in a global context (med svensk sammanfattning: Varför blir det stopp?). 

De som bor nära Läspe Arena (f.d. Läspevallen) störs av fotbollsmatcherna, och därför prövar man tyst fotboll. Domaren får inte vissla i pipan, spelarna får inte protestera, och åskådarna får inte heja. Ledaren för hejaklacken Läspe Army, frkn Stina ”Stryparn” Ruda, proteststrejkar dock framför kommunhuset.

Notiser ur oktobernumret  

HR NAPOLEON

Johnson ber att å förekommen anledning få dementera varje släktskap med hr storbritanniske premiärministern Mr. Boris Johnson.

- Jag är, som bekant, inte premiärlöjtnant, utan reservlöjtnant, understryker hr Johnson.

LEOPARD-

mönstrat kommer snart att vara sååå 2019 (ute), varnar frkn trendoraklet Ada A:son Susegård.

- Det är dags att börja gallra i garderoben och ge alla blusar och jackor till någon klädinsamling i Afrika, där plaggen passar naturligt in i landskapet, råder frkn S.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar ”damask” som puderdosa.

FÄLTJÄGARE-

Corpsen kommer under sin stora höstmanöver den 6 november att för första gången testa den senaste versionen av försvarsroboten Gusten II Adolf, som är speciellt utvecklad för framryckning i dimma.

GÖKTOPPEN 

är inte längre Gökmassivets högsta punkt. Förnyade mätningar har tvärt om visat, att den nyuppförda skorstenen å Gökmassivets konferenscentrum är halvannan decimeter högre. Hr konferensvaktmästare V. Kolting undanber sig dock, att hugade bergsbestigare försöker klättra upp å skorstenen ifråga.

LÄSPEAKADEMIENS  

ordbok definierar ”ensamrätt” såsom den föda en ensam person intager å restaurang.

Redaktör: Ulf Schöldström ulf@lindco.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar