Ur Grönköpings Veckoblad nr 1 2021

Report this content

Vinsttyngd friskola chockerar!

Besvikelsen är stor då friskolan HalteAkademien AB misslyckats i sitt uttalade förlustsyfte och jämställdhetsprofil. En utredning visar att skolan i åratal drabbats av en serie blamerande vinster. Vidare har undervisningen bedrivits enligt föråldrade principer, vilket renderat eleverna höga betyg, sålunda ett elakartat fall av bristande jämställdhet. Styrelsen ber om ursäkt till alla föräldrar och bedyrar: ”Vi har verkligen gjort vårt sämsta!” Nu vidtas åtgärder för att skapa framtida förluster, bland annat höjs styrelsearvodena.

”Icke mitt fel!”

Hr stadsläkare & virusgeneral A.T. Salvén sätter ner foten efter att ha fått utstå spydiga kommentarer från såväl press som allmänhet om att hans epidemiska prognoser (spådomar) inte utvecklats som han förutsett:

- Det skall f-n vara teaterdirektör, som en dylik utbrister i en å sin tid känd pjäs, kommenterar hr Salvén det inträffade, och detsamma skulle kunna sägas om uppgiften att vara stadsepidemiolog i Grönköping.

´

Isolationen inspirerar!

Många hemmasittande grönköpingsbor har under pandemin tagit tillfället i akt att ägna sig åt författande varför hr bokhandlare & förläggare Ansgar Joelsson hart när drunknar i högar av manuskript. Ett exempel är ”Så for jag hem till Knisslinge”, en självbiografisk roman skriven av en känd politiker (S), som tidigare i promemorior givit glimtar av barndomen i sagda ort, inkl. samlandet av tomflaskor i Folkparken. Dessvärre är prosan ganska byråkratisk och förlaget säger sig få ett styvt jobb med att få stuns på manuskriptet.

Monolitens gåta löst!

Den monoli­t som siktats i USAmerikanska öknen kommer inte från en utomjording utan Firma Gårdberg & Söner i Grönköping.

- Ja, jag hade skickat min son Lothar över pölen (Atlanten) till gränsen mot Mexiko med en stålplatta att visa upp för hr president Donald Trump, berättar hr fabrikör Gårdberg, vi hoppades på att få leverera material till den ringmur som hr Trump åbörjat runt USAmerika.

Utfallet i presidentvalet omkullkastade tyvärr planen och stål­plattan dumpades i öknen. Detta visade sig emellertid vara ett framgångsrecept enär stålplattans lilla firmamärkning har fått beställningarna från UFO:n (nördar) i hela världen att hagla hos hr fabrikör Östberg.

Notiser ur januarinumret:

I HR MR BIDEN’S

nybildade regering ingår, glädjande nog, ministrar med svenskt och norskt påbrå, medan hr presidenten själv lär stamma från Irland. Släktforskare härstädes har emellertid sökt

finna ev. grönköpingska anor och därvid hittat en hr Johan Bidén i Knisslingebro,

tillverkare av sanitetsporslin, som synes ha utvandrat till Norra Amerika. Detta intressanta

uppslag fullföljes nu via USAmerikanska s.k. sajter.

FOSSILFRI

skall Läspeskolan bli, utlovar hr grundrektor Ludvig Hagwald. Man ämnar sålunda taga bort de gamla kalkstenstrapporna med deras ortoceratiter, trilobiter, ammoniter m.m. och

ersätta dem med gedigen betong. Elevrådets krav å att även vissa fossil bland lärarna skall utbytas kommer dock inte att hörsammas.

ÅTSKILLIGA NYA LAGAR

& förordningar trädde i kraft vid årsskiftet. Kommunstyrelsen kommer dock, som vanligt, att i första hand följa de regler som möjliggör främjandet den här kommunens (Grönköping) ekonomiska utveckling. - Så tjock som lagboken numera har blivit, måste man främst inrikta sig å att följa det viktigaste innehållet, säger hr stadsrådet Joel Eriksson (S) till GV.

LÄSPEAKADEMIENS

ordlista definierar ”pastoralsvit” som en tjänstebostad för en präst å landet.

För mer information kontakta:
Karin Aspenberg, redaktör för Grönköpings Veckoblad
E-post: karin@lindco.se

Grönköpings Veckoblad har drygt 10 000 prenumeranter och lika många läsare på nättidningen gronkoping.nu och Facebook. Tidningen ges ut av bokförlaget Lind & Co.

Prenumerera

Dokument & länkar