Ur Grönköpings Veckoblad nr 4 2022

Report this content

Samma politik, säger (GD)!

Grönköpingsdemokraterna (GD) får utstå spefulla kommentarer om att ha vänt kappan efter vinden i invandringspolitiken och intagit en icke helt avvisande inställning till flyktningar från Ukraina. Men partiets ordförande hr Wotan von Peiland (GD) slår ifrån sig:

- Det är en total missuppfattning att vi skulle ha ändrat oss, enär vi alltid har sagt, att flyktingar skall mottagas i närområdet, vilket ju brukar vara Afrika och Asien. Nu ligger ju Ukraina inte så kolossalt nära, men det ligger i alla fall betydligt närmare än de nämnda världsdelarna.

Husmorskupp mot inflationen!

Stiftelsen Inflationsfrämjandet i Grönköping har fått rejäl fart på inflationen, något som hrr centralbankschefer länge velat men inte kunnat, dock har de stigande matpriserna väckt husmödrarnas vrede, vilken de gav utlopp för å Inflationsfrämjandets årsmöte.

- Främjandet och hela styrelsen kan dra dit pepparn växer, sade en ursinnig fru Ruda, husmödrarnas talesdam, och genom en sinnrik kupp, understödd av talrika väninnor, kunde fru Ruda göra sig själv till ordförande. Därpå ogiltigförklarades de förtryckta priserna i hr snabblivshandlare Berglunds butik, och beslut fattades att kunder, i kassan, nu i stället kommer att kunna uppta förhandlingar om ett rimligt pris för de hopplockade varorna.

Digitalt ovanförskap!

En icke obetydlig del av det seniora svenska folket uppges lida av digitalt utanförskap, men något sådant förekommer inte i Grönköping, försäkrar frkn stadsäldstan Sophie Liljedotter.

- Vi gamlingar står inte utanför det digitala, vi stå över dessa stolligheter. En kan la baktala sin nästa utan diggitala krumbukter, det är ärligare att slänga sitt ovett direkt i ansiktet, säger frkn Liljedotter, som vid de instundande Valborgsbålen, tillsammans med alla sina likasinnade, avser att kasta alla Smartphones och annat diggitalt å elden.

Lyxföremål å hjälpauktion!

Vid en välgörenhetsauktion på Gökmassivets Konferenscentrum drogs i sista stund en inlämnad uppsättning ryska trädockor tillbaka. Trots det blev auktionen en succés. Bland annat inropades en blyertspenna med tuggmärken, skänkt av hr skalden Alfred Vestlund, för ett tresiffrigt belopp (115 kr). Även ett par vantar med avklippta fingrar, som använts av hr entertejnern Ebonius ”Ebbe” Larsson vid dragspelskvällar i Folkets park, såldes för ett flersiffrigt belopp (30 kr). Mest budgivning föranledde emellertid den slitsade kjol som frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin, 27, bar under Melodifestivalgalan (950 kr).

Teaterpjäs om fabrik!

En ny scenfluga är pjäser om kända industriföretag, såsom den om ASEA på Västmanlands Teater, och i Grönköping stundar snart premiär av ”Snille, smide & smörjolja” om F:a Låsar & Tängers väg från enmansverkstad till jättekoncern, en uppsättning som helfinansieras av kommunen (S). Dock har kommunkansliet nu blivit nerringt av andra driftiga entreprenörer, vilka kräver att få sin historia uppförd, däribland Tekla Svenssons Cigarr- & Rambod och Knisslinge Hönsstuteri. GV konstaterar att scenkonsten går en spännande framtid till mötes.

Käring nödlandande!

En kometsvans på himlapällen observerades i söndags av hr brandkusken Folke Särnblad.

- Men när föremålet kom närmare såg jag att det var en påskkäring med s.m.s. eld i baken. En brand hade utbrutit ombord å hennes kvast, när hon med hög fart åter gick i jordatmosfären, och branden tilltog alltmer ju längre ner hon kom, eftersom syretillförseln då ökade.

Hr brandkusken lyckades släcka elden bak i kvasten innan den hunnit sprida sig till käringens kjortel, och käringen kunde fotledes bege sig mot den årliga träffen på Gökmassivet.

Notiser ur aprilnumret:

AV SOLIDARITET

med det ukrainska folket har hr f. förrädaren Hildor Peterzohn inköpt och neutraliserat hela lagret av rysk vodka å härvarande S-st-mbolag. Han meddelar nu, lätt sluddrande, att han avser att fortsätta med den ryska champagnen.

TYSTGÅENDE

elbilar låter för lite och kan därför utgöra en trafikfara för ljudbokslyssnande gång- och cykeltrafikanter. Hr innovatör C. A. Östberg, Firma Låsar & Tänger, har därför uppfunnit en lättmonterad motorbulleralstrare som passar de flesta modeller av elbilar.

EN NYBÖRJARKURS

för amatörodlare startar nästa vecka i Hushållningssällskapets lokalavdelnings regi och med hr handelsträdgårdsmästare Hilbert Florin som lärare. Där får man lära sig att så ett

frö, bära frukt, klä skott, sätta en rova, odla en bekantskap, jämföra äpplen och päron, använda plommonstop och sätta sin sista potatis. Inga förhandskunskaper behövs.

DE SKENANDE

bränslepriserna håller på att taga s.m.s. knäcken å våra bilister. Denna tidning (GV) vill dock utfärda en bestämd varning mot F:a HP:s lågprisbensin, enär den saluförda vätskan endast innehåller en bråkdel bensin som har utblandats med vanligt kranvatten.

LÄSPEAKADEMIENS

ordlista definierar tröstpris som en nikotindos som intas oralt vid nedstämdhet.

För mer information kontakta:
Karin Aspenberg, redaktör
E-post:
karin@lindco.se

Grönköpings Veckoblad har drygt 9000 prenumeranter och lika många läsare på nättidningen gronkoping.nu och Facebook.

Prenumerera

Dokument & länkar