UR GRÖNKÖPINGS VECKOBLAD NR 6 2020

Den tillfälliga borgfreden i riksdagen lovordas på ledarsidan. Ledamöternas nobla uppslutning kring hr statsminister Löfven (S) är passande då hans parti byggde det folkhem som samhället vilar på. Bidragande till storsintheten är även att få ledamöter varit på plats på Helgeandsholmen. Ju färre som deltar i sammanträdena, konstaterar ledaren, desto lättare att komma överens, må det så vara i privatlivet eller på den politiska rännarbanan.

Pengaregn över aktieägarna!

Grönköpings börsbolag trotsar förbudet mot aktieutdelningar! - Nu när våra politiker sprutar ut miljarder, säger hr sparbanks-VD Jules Vedbom, bör vi börschefer ta vårt ansvar och göra sammalunda. Efter att bankledningens bonusar betalats ut visade sig dock banken inte ha mycket vinstmedel kvar. Istället erbjuds kunderna ett lån om 10 kr för varje uppvisad aktie, tills vidare såväl ränte- och amorteringsfritt!

Virusgeneral nytt modelejon!

Hr stadsläkare A. T. Salvén är en ny stjärna på den globala celebritetshimlen! Hans lediga klädstil gör sensation hos damerna och nu saluförs en hel klädkollektion inspirerad av hr S. i Varuskrapan. Hr S. säger att han och särskilt hans hustru är positiva. - Att ses som ett modelejon känns litet ovant men är samtidigt glädjande med tanke på alla kontroverser som min klädsel tidigare givit upphov till hemmavid!

Korvkung räddar Spaniensemestern!

Herr korv- och nöjesidkare Carl Karlsson har arrenderat konkurshotade Brylunda Airport som nu byggs om till ett komprimerat Spanien med sollampor och sandstrand. För dem som önskar kontakt med Gud erbjuds pilgrimsvandring. Kyrkan i Götene har lånat ut frkn helgonet Sankta Helenas avhuggna finger vilket placeras i en krypta vid änden av landningsbanan. Fram och tillbaka ger det en vandring på ett par kilometer!

Riksbuse väljer isolering!

Hr f. förrädaren Hildor Peterzohn vägrar att bryta sin isolering! Vid sidan av att hr P. uppger sig vara belåten med polishusets mathållning känner han sig inte säker på vad han tål utanför cellen. -Jag kräver att en hälsokontroll utförs på mig innan en avisolering för att påvisa om jag är immun mot civilsamhället utanför finkan eller inte.

NOTISER UR JUNINUMRET:

DE UTLOVADE

stödpengarna till idrotten kommer enligt uppgift att utbetalas till midsommar. GISK tänker för sin del använda de efterlängtade medlen till att försöka återköpa Sven-Nathan ”Snathan” Grönstedt från Skövde IF.

HR STADSLÄKARE

A. T. Salvén har till UniversalSjukstugan (SUS) nyengagerat flera specialsjuksköterskor. - De kommer att kunna uträtta mirakel, säger hr S. i ett pressmeddelande, emedan rekryteringsbyrån har försäkrat, att de är undersköterskor.

VARMBADHUSET

arrangerar – om den klimatiska uppvärmningen i sommar skulle bli obekväm – även kalla avrivningar och kallbad, meddelar fru baderska Svea Borg.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar ”prekär” såsom det emotionella tillstånd, vilket råder innan fullständig kärlek uppstår.

För mer information kontakta:
Karin Aspenberg, redaktör för Grönköpings Veckoblad
E-post: karin@lindco.se

Grönköpings Veckoblad har drygt 10 000 prenumeranter och lika många läsare på nättidningen gronkoping.nu och Facebook. Tidningen ges ut av förlaget Lind & Co.

Prenumerera