Ur Grönköpings Veckoblad nr 8 2021

Report this content

PIGGT KUNGAHUS

På ledarsidan rapporterar hr riksdagsman J. Krökén att riksmötets öppnande var en avslagen historia, men att medlemmarna av kungahuset såg krya ut, och att flera deltagare från olika partier bar folkdräkt, vilket tyvärr kommit att framstå som utmärkande för SD. ”Måhända bör jag själv låta sy mig en dylik i likhet med några partikolleger (C), om jag bara får tid för den nödvändiga måttagningen.”

EJ NY STATMINISTER

Hr stadsrådet Joel Eriksson (S) meddelar att han ej avser bli statsminister i Svea rike:

– Som ledande Grönköpingspolitiker har man inget behov av att växla upp till riksnivå, och för övrigt har fru fin.min. M. Andersson skött sig som en hel karl, så det blir nog bra, säger hr Eriksson (S).

Fru stadsrådinnan Zelinda Eriksson (S) förtydligar:

– Det var aldrig aktuellt med den saken. Joel (S) stannar i Grönköping. Sagerska Palatset är alldeles för stort och svårstädat för oss.

POSTALT NYTÄNKANDE

Medan PostNord skall dela ut post endast varannan dag, går PostGrön i Grönköping längre i kundservice och delar ut blott 2 gånger i månaden. Hr postmästare Pontus Brunander vittnar om idel glada kundreaktioner, särskilt nöjd är hr förre förrädaren Hildor Peterzohn som har regelbunden korrespondens med Kronofogden och Rättsväsendet och nu uppskattar att få sin sinnesfrid störd blott 2 gånger i månaden.

99,9 % YMPADE

Som GV tidigare kunnat rapportera har vaccineringen i Grönköping artat sig till en formlig succés, endast 3 invånare vägrar låta sig ympas, och till dem hör en av stadens icke-sekulariserade, hr reseevangelist Gideon Olivepalm:

– Allt står i Guds händer, vår tid är utmätt, och människan skall icke med moderna påfund försöka ändra den Högstes rådslag, säger hr O. fromt.

MIXAT FOTBOLLSLAG

På grund av att kvinnliga svenska fotbollsspelare gör bättre ifrån sig än de manliga överväger GISK:s klubbordförande hr Åke Schwung att införa mixed – liksom i brigde m.m. – för att öka slagkraften på planen:

– Efter metoo-epoken finns knappast heller någon risk för otillbörliga kontakter, ingen törs sparka i skrevet, riva i tröjorna eller kroppstackla en motspelare av någondera k-net med risk att bli avhyst från planen.

”EBBE” ÅTERUPPSTÅR

Hr dragspelsveteran Ebonius ”Ebbe” Larsson spelar in ny grammofonskiva ihop med tre sång- & artistveteraner och planerar världsturné i Hjo, London och Sydney, där de ska framträda medelst goss- och flickaktiga marionettdockor:

– Vi vill ju icke gärna erinra publiken om alltings ändlighet, säger den erfarne hr Larsson.

Notiser ur juninumret:

GRÖNKÖPINGS GILLES

nästa diskussionsmöte har rubriken ”Stress i storstaden eller Raskens-liv på landet”.

Deltagarna uppmanas att infinna sig klädda i sina åsikter, det vill säga storväst

med rutig flanellskjorta och snickarbyxor resp. kostymkavaj, sidenpaita och lycratights.

INPLANTERING

av surströmming i Bergska sjön är inte aktuellt, enär arten – vilket ju framgår av namnet – icke trivs i sött vatten, säger ordförande i Grönköpings Sportfiskeförening, hr nattportier Nils Fröjd, till Veckobladet med anledning av en läsarfråga från en inflyttad norrlänning.

EN FORNTIDA

ättestupa har upptäckts på Gökmassivet av en vilsen svampplockare. Enligt hr grundrektor och hävdaforskare Ludvig Hagwald, vilken studerat nedslagsplatsen, handlar det om en så kallad huvudstupa, enär endast fotsulorna på skeletten sticker upp ur torven.

EN ALARMERANDE

nyhet inlöpte nyligen att hr bataljonsveterinären Orvar Åkerström, synbarligen rask och vid god vigör, skulle ha gått in i väggen. – Å, så farligt var det inte, meddelar hr Å, i själva verket snuddade jag bara vid husfasaden när jag råkade snubbla till på sen hemväg från Stadt.

LÄSPEAKADEMIENS

ordboksredaktion har beslutat att i kommande upplaga ersätta det k-nsdiskriminerande uppslagsordet ”erb-rmlig” med det mer neutrala ”urusel”. Av samma skäl stryks uttrycket ”å bystan” och ersätts med ”å vischan”.

UTGÅNGNA SKOR

realiseras nu i Varuhusets ekiperingsavdelning. För väl ingångna skor, hänvisas till FCÖF, Fältjägarecorpsens Överskottsförsäljning.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar ”romantik” som hundhona i skönlitterär berättelse.

För mer information kontakta:
Karin Aspenberg, redaktör
E-post:
karin@lindco.se

Grönköpings Veckoblad har drygt 9000 prenumeranter och lika många läsare på nättidningen gronkoping.nu och Facebook.

Prenumerera

Dokument & länkar