Fortsatt tillväxt för Grundfos

Pumpkoncernen Grundfos har en positiv försäljningstillväxt, men växelkurser och reducerat täckningsbidrag drar ned resultatet. En reviderad koncernstrategi kommer att ge bättre tillväxt och högre vinst.

Första halvåret 2014 visar en omsättning på 11,1 miljarder danska kronor och en tillväxt på åtta procent i lokal valuta. Detta motsvarar en tillväxt på två procent i danska kronor. Resultat före skatt uppgår till 301 miljoner danska kronor, vilket är lägre än föregående år. Soliditeten har ökat från 67 till 69 procent.

”Om man tittar på den globala pumpmarknaden har vi en stark position. För närvarande har vi en positiv tillväxt i Kina på 18 procent. På den viktiga nordamerikanska marknaden går vi i rätt riktning med en tillväxt på 12 procent, men i flera andra länder står det still. Detta gäller till exempel vissa platser i Europa, där situationen i Ryssland och Ukraina också påverkar resultatet. Sett till helheten är vi inte nöjda med vårt resultat. Framför allt har vi inte tillräckligt bra vinst”, säger Grundfos nye koncernchef, Mads Nipper.

Halvårsresultatet dras framför allt ned på grund av att vissa nyckelvalutor har haft en negativ utveckling jämfört med första halvåret 2013. Det innebär att försäljningen, mätt i danska kronor, bara har ökat med två procent under det senaste året. Om man bortser från valutaparametern skulle tillväxten uppgå till åtta procent.

”Dessutom har vi pressad lönsamhet. Detta har flera orsaker, bland annat prispress, produktmix och geografiska skillnader. Vi är definitivt inte nöjda med det här, så vi behöver reducera kostnaderna samtidigt som vi har större fokus på kunderna i hela organisationen”, betonar Mads Nipper.

Sedan årsskiftet har Grundfos arbetat med en analytisk process som förberedelse för en reviderad koncernstrategi som ska ge både ökad tillväxt och lönsamhet. Mads Nipper förväntar sig att det här arbetet ska vara klart kring årsskiftet.

”Jag är övertygad om att Grundfos har mycket stor potential trots de utmaningar vi möter på marknaden. Vi har en solid grund med en stark marknadsposition och en organisation med engagerade och kompetenta medarbetare. Tillsammans behöver vi vara ännu mer fokuserade och beslutsamma i våra prioriteringar för att kunna stärka vår kärnverksamhet på rätt ställen med energieffektiva produkter i toppkvalitet. Dessutom erbjuder vi unik teknik som är till nytta för både kunder och miljö”, förklarar koncernchefen.

Grundfos förväntningar på resten av året är en måttlig försäljningstillväxt och ett totalt resultat strax under det för 2013.

Mer information:

Group Vice President, Corporate Communication and Public Affairs, Kim Nøhr Skibsted
Tel: +45 87 50 69 00 eller +45 30 52 50 20

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.

Taggar:

Om oss

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar. Förutom pumpar tillverkar Grundfos standardmotorer, dränkbara motorer samt utvecklar avancerad elektronik för övervakning och styrning av pumpar. Ytterligare produkter produceras inom divisionerna BioBooster och Lifelink, som är de senaste tillskotten i företaget. Grundfos har även introducerat den nya teknikmärkningen Blueflux, som intygar att utrustningen utgör en av marknadens absolut bästa produkter. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.

Prenumerera

Media

Media