Det går fortsatt bra för entreprenadbolaget Grundtuben som tecknat nytt mångmiljonkontrakt – nu ska 1,1 kilometer bullerplank upp åt SL

Många företag har haft en tung vår, men för Grundtuben i Linköping har 2020 hittills varit ett bra affärsmässigt år med flera nya uppdrag och utökad personalstyrka. I juli påbörjar företaget ett nytt mångmiljonprojekt – upprättande av 1,1 kilometer bullerplank längs Roslagsbanan i Stockholm.

2020 har varit ett bra år affärsmässigt för Grundtuben med många nya uppdrag och förfrågningar, och upprättande av bullerplank från norr till söder. De största projekten är grundläggning för och montering av bullerplank längs Kontinentalbanan i Malmö, längs E6:an i Göteborg, samt nu ytterligare en mångmiljonaffär där Grundtuben kommer upprätta bullerplank längs Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kragstalund.

– Våren har inneburit stor oro och ovisshet för många, både på ett personligt och jobbmässigt plan, och därför är vi extra tacksamma för nya stora uppdrag som skapar arbetstillfällen, säger Tonny Werlemalm, vd på Grundtuben. Projekt inom infrastruktur är generellt mindre konjunkturkänsliga då de oftast är planerade sedan lång tid tillbaka och löper över lång tid. 

Bullerfritt mellan Täby kyrkby och Kragstalund

Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik som går från Stockholms Östra till Nordostsektorn och består av tre grenar med slutstationer i Täby kommun, Österåkers kommun och Vallentuna kommun. Delar av banan är idag enkelspårig vilket både är kapacitetssänkande och innebär flaskhalsar för tågtrafiken. I etapp två av Roslagsbanans utbyggnad upprättas istället dubbelspår mellan stationerna Täby kyrkby och Kragstalund. Det är längs den sträckan som Grundtuben i juli påbörjar grundläggningen för och sedan montering av bullerplank. Uppdragsgivare för projektet är SL (Storstockholms Lokaltrafik) via NCC. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2021.

– Vår metod passar i princip alla marktyper, kan även borras ner i berg vid behov och har låg miljöpåverkan och bullerplanken står stabila lång tid framöver. Att återigen få förtroendet att arbeta åt NCC och SL är ett bevis på att vi tänker rätt och levererar hög kvalitet, säger Tonny Werlemalm. 

Om grundtuben som fundament 

Grundtuben har själva utvecklat den patenterade metod som de använder. Metoden består av expanderbara stålpålar, så kallade grundtuber, och ett särskilt mätverktyg som mäter hållfastheten och säkerställer lastkapaciteten. Grundtuberna finns i olika dimensioner och kan användas i de flesta typer av markförhållanden. Den klarar upp till 40 ton i tryck och 20 ton i drag och har full bärförmåga direkt efter installation.

För mer information kontakta:
Tonny Werlemalm, vd, Grundtuben
0733 - 989 166
tonny.werlemalm@grundtuben.se
www.grundtuben.se 

Grundtuben AB använder en patenterad grundläggningsmetod för att genomföra entreprenader för bullerplank och övriga applikationer som kräver grundläggning. Helheten blir ett beständigt byggnadsverk som har mindre påverkan på både miljö och ekonomi. Företaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Linköping. 

Media

Media

Dokument & länkar