Guide levererar datalager & beslutstödssystem till Sveaskog

Guide Konsult har nyligen avslutat en implementering av Sveaskogs nya beslutstödssystem. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med drygt 1500 anställda och en årlig omsättning på ca 8 miljarder kronor.

En viktig faktor i Sveaskogs val av partner för implementeringen var att Guide och system-leverantören Cognos har ett väl fungerande samarbete sedan många år. En annan faktor som vägde tungt var att Guide kunde visa upp flertalet lyckade implementeringar hos sina kunder. – Beslutstödssystemet är en viktig investering för oss och vi ville vara säkra på att få en smidig och driftsäker implementering säger Per Lindqvist, ekonom och systemförvaltare för Sveaskogs beslutsstödssystem. – Vi är mycket nöjda med hur Guide har drivit projektet. De har levererat ett beslutstödssystem med god kvalitet enligt tidplan och budget säger Karin Svensson, ekonomichef på Sveaskog. Guide har sedan många år arbetat med datalager, systemintegration, datatransformation och kunskapen om ETL-verktyg och beslutstödsslösningar är stor. Med hjälp av Guides projekt-modell genomförs implementeringen på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt. Det nya systemet integreras med befintliga affärssystem och inom implementeringen ryms också alltid ett mått av kunskapsöverföring och utbildning för att säkerställa användningen av lösningen. – Tack vare vår långa erfarenhet av att arbeta med implementering och beslutsstödssystem kunde vi se till att Sveaskog snabbt fick användning för sitt nya system säger Kjell Karlsson, kundansvarig på Guide. Ytterligare information erhålls av: Kjell Karlsson, Guide Konsult Stockholm AB, 070-684 01 28, kjell.karlsson@guide.se Per Lindqvist, Sveaskog Förvaltnings AB, 070-655 61 70, per.lindqvist@sveaskog.se Om Guide Guide är ett oberoende konsultföretag som erbjuder kompetens om IT och hur IT kan användas för att utveckla kundens affärer. Verksamheten omfattar allt från specialister inom teknisk infrastruktur, verksamhetsutveckling, projektledning, systemutveckling till förvaltning och "Application Management". I koncernen ingår också utbildningsbolaget Astrakan Strategisk Utbildning, Inspire U, KSG samt Guide Redina. Företaget har ca 450 anställda och kontor i Stockholm, Västerås, Uppsala, Göteborg, Malmö och Skövde. Exempel på kunder är AstraZeneca, SJ, FMV, SCA, SKF, AB Volvo, Volvo Cars, Göteborgs Stad, Regeringskansliet, Biovitrum, IKEA och ett flertal landsting. Guide ägs till 5% av personalen och 95% av Nordic Capital. Läs mer på www.guide.se eller www.nordiccapital.se

Om oss

Guide är ett oberoende konsultföretag som erbjuder kompetens om IT och hur IT kan användas för att utveckla kundens affärer. Verksamheten omfattar allt från specialister inom teknisk infrastruktur, verksamhetsutveckling, projektledning, systemutveckling till förvaltning och "Application Management". I koncernen ingår också utbildningsbolaget Astrakan Strategisk Utbildning, KSG, Drop IT AB samt Inspire U. Företaget har över 570 anställda och kontor i Stockholm, Västerås, Göteborg, Malmö och Skövde. Exempel på kunder är AstraZeneca, FMV, SCA, SKF, AB Volvo, Volvo Cars, Göteborgs Stad, Regeringskansliet, Biovitrum, IKEA samt ett flertal landsting. Guide ägs till 5% av personalen och till 95% av Nordic Capital. Läs mer på www.guide.se

Dokument & länkar