Gullberg & Jansson AB: Årsredovisning 2021

Report this content

Gullberg & Janssons årsredovisning 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.goj.se samt kan beställas från Gullberg & Jansson AB via e-post: info@goj.se. 

Helsingborg den 27 april, 2022

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63 

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00

E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se, Org.nr.: 556690-5989


Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.