Gullberg & Jansson förvärvar Stads&Park Produkter i Stockholm AB i grönytebranschen

Gullberg & Jansson AB (publ), som är listat på Aktietorget, har tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva Stads&Park Produkter i Stockholm AB (”Stads & Park”), som är verksamt i grönytebranschen. Stads & Parks preliminära bokslut för 2015 anger en omsättning på 10,2 (8,8) MSEK med ett resultat efter finansnetto på 1,0 (0,7) MSEK. Resultatet efter finansnetto för 2015 har påverkats av en positiv resultateffekt om 0,4 MSEK av engångskaraktär. Köpeskilling för Stads & Park, som är ett skuldfritt företag, utgörs av 611 643 st. aktier i Gullberg & Jansson, med aktie lock-up om 12 månader. Företagsförvärvet ger upphov till en utspädningseffekt om 7,7 % i Gullberg & Jansson, beräknat på fullt utspätt antal aktier med hänsyn tagen till samtliga företagsförvärv som offentliggjorts idag. Baserat på senaste slutkurs i Gullberg & Jansson-aktien om 4,78 kr, motsvarar detta ett marknadsvärde på Stads & Park om totalt 2,9 MSEK.

Stads & Park är en snabbväxande och lönsam distributör inom grönytebranschen i Sverige och Norge. Stads & Park marknadsför främst miljövänliga, batteridrivna maskinverktyg för professionell park- och grönyteskötsel, som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer, m.fl. parkredskap från franska leverantören Pellenc, samt också professionella gräsklippare och robotgräsklippare från franska leverantören Etesia. Stads & Park kommer att drivas som ett självständigt affärsområde inom Gullberg & Jansson-koncernen.

– Genom förvärvet av Stads & Park som har fokus på miljövänliga, batteridrivna premiumprodukter inom den professionella grönytebranschen, så skapar vi ett självständigt affärsområde inom Gullberg & Jansson-koncernen, i linje med vår affärsidé att utveckla och marknadsföra energi- och klimatoptimerande produkter, säger Gullberg & Janssons VD, Alex Molvin.

Stads & Park i Ekerö grundades 2012 av bolagets VD och majoritetsägare, Gaétan Boyer, född 1982. Gaétan Boyer kommer att vara fortsatt VD i Stads & Park och kommer samtidigt att bli en av huvudägarna i Gullberg & Jansson-koncernen, givet beslut om apportemission på en extra bolagsstämma i Gullberg & Jansson den 31 mars.

– Jag ser fram emot att fortsätta driva Stads & Park med stöd av vår nya, aktiva och finansiellt starka ägare, Gullberg & Jansson. Stads- och Parks framtida utveckling gynnas av det pågående teknikskiftet från bensindrivna till alltmer miljövänliga, batteridrivna maskinverktyg inom grönytebranschen, säger Stads & Parks VD, Gaétan Boyer.

För mer information om Stads & Park besök gärna www.stadspark.se.

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Gullberg & Jansson AB (publ)

Box 5045, 250 05 Helsingborg. Besöksadress: Hortensiagatan 7 i Helsingborg
Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag i swimmingpoolbranschen, och är

marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar