Gullberg & Jansson skänker pengar till WaterAid

Efter en lyckad poolvärmepumpskampanj skänker Gullberg & Jansson 56 300:- till förmån för WaterAids viktiga arbete i världen.

VD Peter Bäck kommenterar: Vi på Gullberg & Jansson är både glada och stolta över att kunna bidra till WaterAids arbete för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten. Rent vat­ten är en grundläg­gande män­sklig rät­tighet men näs­tan en tion­del av världens ­be­folknin­g saknar tillgång till just detta. Vi vill tacka alla våra kunder som aktivt deltagit i vår kampanj - tack vare Er kan WaterAid förändra liv. 

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63
Gullberg & Jansson AB (publ) Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.


Om oss

Gullberg & Jansson är ett miljöteknikföretag i swimmingpool- och spabranschen, och är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Gullberg & Janssons affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk.

Prenumerera

Media

Media