Lars Lindgren har förvärvat AB Grenspecialistens innehav i Gullberg & Jansson AB (publ.)

Report this content

AB Grenspecialisten har den 24 april 2019 sålt hela sitt innehav om 725.254 aktier, motsvarande ca 8,4% av kapitalet i Gullberg & Jansson AB. Köpare är Lars Lindgren (genom kapitalförsäkring) vars ägande efter affären uppgår till 1.371.254 aktier, motsvarande ca 16% av kapitalet. 

Lars Lindgren har bland annat bakgrund som ledande befattningshavare inom Nordstjernan och är idag styrelseordförande för den börsnoterade industrihandelskoncernen Swedol.

Jens Ismunden, AB Grenspecialisten, kommenterar: ”Vi har varit ägare i Gullberg & Jansson sedan 10 år tillbaka även om vårt primära fokus alltid har varit betydligt större investeringar inom it, tech och life science. Vi har varit måna om att lämna över vårt innehav till en långsiktig ägare som har rätt kompetens för att stödja bolagets fortsatta utveckling.”

Gaétan Boyer, styrelseordförande i Gullberg & Jansson AB: "Vi välkomnar Lars som ny långsiktig storägare. Han har en gedigen erfarenhet och vi är mycket glada och stolta över att han nu väljer att investera i Gullberg & Jansson AB. 

Helsingborg den 26 april
Gullberg & Jansson AB (publ) 

Gaétan Boyer 
Styrelseordförande

För ytterligare information:

Gaétan Boyer, styrelseordförande Gullberg & Jansson AB, E-post: gaetan.boyer@gullbergjansson.se, Tel: +46 733 54 60 25  
Jens M.K. Ismunden, AB Grenspecialisten, E-post: jens@grenspecialisten.com, Tel. +46 730 31 25 81

Prenumerera

Dokument & länkar