Bokslutskommuniké för 2006

Stor organisk tillväxt

Fjärde kvartalet 2006

 Orderingången ökade med 9% till 482 MSEK (441) – organisk tillväxt för jämförbara enheter 16%.
 Nettoomsättningen ökade med 9% till 437 MSEK (402) – organisk tillväxt för jämförbara enheter 15%.
 Rörelseresultatet ökade med 12% till 49 MSEK (44).
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 44 MSEK (40).
 Resultatet efter skatt blev 34 MSEK (27).
 Resultatet per aktie ökade med 28% till 3,89 kr (3,03).

Helåret 2006

 Orderingången förbättrades med 23% till 1.885 MSEK (1.527) - organisk tillväxt för jämförbara enheter ökade med 22%.
 Nettoomsättningen ökade med 16% till 1.727 MSEK (1.491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter ökade med 14%.
 Rörelseresultatet ökade med 38% till 193 MSEK (140).
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 169 MSEK (125).
 Resultatet efter skatt uppgick till 118 MSEK (85) .
 Resultatet per aktie ökade med 39% till 13,35 kr (9,62).


Utdelning

 Styrelsen föreslår en utdelning av 5,50 kr (3,50) per aktie.

Årsstämma

 Årsstämma hålls den 24 april 2007 i Gunnebo Industriers personalhus i Gunnebo, kl. 17.00.

Om oss

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 12 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring avkätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,4 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.

Dokument & länkar