Kommuniké från extra bolagsstämma i Gunnebo Industrier AB (publ)

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna försäljningen av det helägda dotterbolaget 3A Byggdelen AB.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna försäljningen av det helägda dotterbolaget 3A Byggdelen AB (”Dotterbolaget”) till ett för ändamålet nybildat bolag, som ägs av tre anställda i Dotterbolaget.

Dotterbolaget, som följde med som en del av det under 2007 förvärvade norska bolaget Christiania Spigerverk A/S, säljer handverktyg och förnödenheter till byggare i Stockholmstrakten. Verksamhet är relativt liten och konkurrerar med en del kunder till Gunnebo Industrier AB. Företagsledningen och styrelsen anser därför att det är strategiskt riktigt att avyttra bolaget. Dotterbolaget har fem anställda. Dotterbolagets omsättning för 2007 uppgick till 15.6 miljoner kronor. Per den 30 april 2008 hade Dotterbolaget ett eget kapital om ca 1,3 miljoner kronor. Köpeskillingen ska uppgå till 3 miljoner kronor och erläggas kontant på tillträdesdagen.

Stämmans beslut biträds av samtliga de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna.

Om oss

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 12 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring avkätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,4 miljarder kronor och koncernen har cirka 1200 medarbetare.

Dokument & länkar