Johnson Controls meddelar att erbjudandet till aktieägarna i Gylling Optima Batteries AB (publ) förlängs

Johnson Controls meddelar att erbjudandet till aktieägarna i Gylling Optima Batteries AB (publ) förlängs Finansinspektionen registrerade prospektet den 3 oktober 2000. Johnson Controls, Inc. (JCI:NYSE) meddelar att erbjudandet till aktieägarna i Gylling Optima Batteries AB (publ) därför förlängs och att anmälningstiden således löper ut den 27 oktober 2000. Anmälan skall ske i enlighet med det prospekt vilket skickades till aktieägarna den 2 oktober 2000. För ytterligare information kontakta: Dave Roznowski, Johnson Controls, Inc. U.S. + 1 734-254-5632 Bengt Hagander, Gylling Optima Batteries AB (publ) VD, +46 8 6223200 För ytterligare information om Gylling Optima Batteries AB (publ): www.optimabatteries.com För ytterligare information om Johnson Controls, Inc.: www.johnsoncontrols.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00730/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar