stämmorapport Gylling optima Batteries AB

STÄMMORAPPORT vid ordinarie bolagsstämma i Gylling Optima Batteries AB ( publ ) torsdagen den 18 maj. Årsredovisningen framlades. Verkställande direktören Bertil Gylling som vid stämman lämnade det exekutiva ansvaret lämnade en historisk återblick över sina 50 år inom Gyllingföretagen. Bengt Hagander och Pär M Ericsson redogjorde för verksamhetsåret 1999 och kommenterade utvecklingen under första kvartalet. Frågor ställdes bl a kring dollarberoendet, optionsprogram och nomineringskommittéer. Balans- och resultaträkningen fastställdes samt beslöts att nedsätta överkursfonden med 5 mkr och att i nyräkning överföra 2 284 TSEK. Till styrelsen omvaldes av Tom Wachtmeister, Bertil Gylling, Lennart Brag och Bengt Wahlqvist som ordinarie ledamöter samt omvaldes Thomas Gylling och Pär M Ericson samt nyvaldes Bengt Hagander som suppleanter. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Bertil Gylling till styrelsens ordförande, Tom Wachtmeister till vice ordförande, Bengt Hagander till verkställande direktör och koncernchef samt Pär M Ericsson till VD:s ställföreträdare. Till revisorer omvaldes Stefan Hultstrand och nyvaldes Per Hedström, båda Ernst & Young. Stämman beslöt ge ut teckningsoptioner till de anställda som ger rätt att teckna högst 200 000 aktier. Mer information lämnas av bolagsjurist Lars Burström, Gylling Optima Batteries AB, telefonnummer 08-622 32 52 eller 070-420 11 86. E-mail: l.burstrom@optimabatteries.se Optimas hemsida: http://www.optimabatteries.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar