Gyros AB adderar nya funktioner till Gyrolab MALDI SP1 och utökar kompatibiliteten med masspektrometrar

Gyros AB adderar nya funktioner till Gyrolab MALDI SP1 och utökar kompatibiliteten med masspektrometrar Gyros AB meddelar idag att användare av Gyrolab MALDI nu kan utnyttja de nyaste kemiska metoderna för fragmentering vid peptidsekvensering med hjälp av MALDI masspektrometri (MALDI MS). MALDI MS är en nyckelteknik för identifiering av proteiner inom proteomik-forskningen. Gyrolab MALDI erbjuder en unik, miniatyriserad och integrerad process för upparbetning av prover före MALDI MS som förbättrar resultaten vid proteinidentifiering, speciellt när man arbetar med protein som förekommer i mycket små mängder. Gyrolab MALDI SP1, ett mikrolaboratorium i form av en CD-skiva, koncentrerar och renar de peptidblandningar som används vid identifieringen och kristalliserar dem direkt på de delar av CD-skivan där masspektrometrianalysen ska utföras. CD-skivan förs sedan över till ett MALDI MS-instrument för analys och identifiering. För de proteiner som inte kan identifieras med denna metod kan forskarna istället använda MALDI PSD eller MALDI MS/MS för att sekvensera peptiderna. De masspektra som då erhålls är dock ofta komplexa och svåra att tolka. Det har nyligen visats att resultaten kan förbättras genom en speciell kemisk modifiering av proteinblandningarna före analysen. Härigenom kontrolleras sättet på vilket peptiderna fragmenteras i MALDI- instrumentet. När så behövs kan användarna nu inkludera denna kemiska modifiering i upparbetningsprocessen i Gyrolab MALDI SP1 och därigenom ytterligare förbättra möjligheterna till positiv identifiering. Gyrolab Workstation hanterar varje körning , överför prov och reagens till mikrolaboratoriet och roterar CD-skivan så att upp till 96 prover kan behandlas samtidigt i varje upparbetningssteg. - Högkvalitativ upparbetning av proverna är avgörande för att man ska kunna genomföra MS-analyser med hög känslighet och framgångsrikt identifiera proteiner, förklarar Per Sjöberg, vice vd marknadsföring och försäljning vid Gyros AB. Att vi kan tillföra nya funktioner till Gyrolab MALDI SP1 genom att utveckla en ny metod visar tydligt på flexibiliteten hos vår teknologiplattform och ger våra kunder en viktig alternativ väg till framgångsrik identifiering av proteiner. Per Sjöberg framhåller också det stora intresset för Gyros teknologi från masspektrometriföretagens sida: - Våra samarbetsprojekt med Bruker Daltonics och Shimadzu Biotech har lett fram till tillbehör som gör vår teknologi kompatibel med deras senaste MALDI-instrument. Testning och diskussioner pågår också med andra tillverkare. Vi är väldigt glada att så många viktiga aktörer inom masspektrometri inser fördelarna med vår unika metod för upparbetning av prover. Om Gyros AB Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieapplikationer, vilket gör det möjligt för forskare att generera mer information ur mindre mängd prov och att förbättra laboratoriets resultat. Med hjälp av vår patenterade teknologiplattform ökar vi produktiviteten genom att integrera många steg i en konventionell applikation till en enda metod i nanoliter-skala. Optimala förhållanden skapas för varje applikation. Ett Gyrolab mikrolaboratorium, i form av en CD-skiva, kan behandla hundratals prover parallellt, under kontroll av en Gyrolab Workstation. Vi arbetar för att utnyttja den fulla potentialen hos vår teknologiplattform inom läkemedelsforskning och diagnostik. De första produkterna är inriktade mot det snabbt växande proteomikområdet. Gyros har över 90 anställda som arbetar vid huvudkontoret i Uppsala Science Park och vid de regionala säljkontoren i USA och Europa. Förytterligare information, besök www.gyros.com eller kontakta: Maris Hartmanis, vd och koncernchef, Gyros AB Tel: 018 566 330 Mobil: 070 562 8617 E-post: maris.hartmanis@gyros.com Per Sjöberg, vice vd marknadsföring och försäljning, Gyros AB Tel: 018 566 318 Mobil: 070 544 4799 E-post: per.sjoberg@gyros.com Sue Cresswell, Marknadskommunikation Tel: 08 544 726 20 Mobil: 070 551 9520 E-post: sue.cresswell@gyros.com Gyros, Gyrolab och Gyros logotyp är registrerade varumärken tillhörande Gyros AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030328BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030328BIT01100/wkr0002.pdf

Om oss

Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieprocesser i applikationsspecifika Gyrolab mikrolaboratorier. Hundratals prover kan behandlas parallellt i nanoliter-skala. Forskare genererar mer information ur mindre mängd prov, förbättrar resultaten och höjer produktiviteten.

Dokument & länkar