Gyros AB expanderar sin verksamhet i Europa.

Report this content

Gyros AB expanderar sin verksamhet i Europa Gyros AB meddelar idag att man slutit avtal med B & L Systems och Bucher Biotec som innebär att dessa distributörer kommer att marknadsföra och sälja produkter baserade på Gyros patenterade teknologiplattform i Benelux respektive Schweiz. "Det goda gensvaret på marknaden efter vår lansering av Gyrolab MALDI tidigare i år har gjort att vi nu fortsätter expandera i ytterligare europeiska regioner med stark läkemedels- och bioteknikindustri," säger Per Sjöberg, vice vd marknadsföring och försäljning vid Gyros AB. "Att få lokal närvaro på viktiga marknader har hög prioritet i detta skede av företagets utveckling. Våra kunder har mycket att göra och kräver effektiv support. Vi blir själva också mer och mer beroende av feedback från våra kunder för att kunna driva utvecklingen och expansionen av vårt produktsortiment vidare. Vi är mycket glada att dessa väletablerade och högt respekterade distributörer har visat så stort intresse för vår teknologi." "Gyros teknologiplattform erbjuder en intressant lösning på problemen vid dagens moderna läkemedelslaboratorier," säger Paul Bucher, vd för Bucher Biotec AG. "Genom att etablera en affärsrelation med Gyros säkerställer vi att våra kunder får tillgång till det senaste av nya teknologier." "Vi är mycket glada att tidigt kunna delta i arbetet med ett så spännande koncept," tillägger Hans Beijersbergen, vd för B & L Systems. "Gyrolab MALDI är bara det första steget i utvecklingen av denna unika teknologiplattform och vi ser fram emot att arbeta med ett växande produktsortiment från Gyros." Om Gyros AB Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieapplikationer, vilket gör det möjligt för forskare att generera mer information ur mindre mängd prov och att förbättra laboratoriets resultat. Med hjälp av vår patenterade teknologiplattform ökar vi produktiviteten genom att integrera många steg i en konventionell applikation till en enda metod i nanoliter-skala. Optimala förhållanden skapas för varje applikation. Ett Gyrolab mikrolaboratorium, i form av en CD-skiva, kan behandla hundratals prover parallellt, under kontroll av en Gyrolab Workstation. Vi arbetar för att utnyttja den fulla potentialen hos vår teknologiplattform inom läkemedelsforskning och diagnostik. De första produkterna är inriktade mot det snabbt växande protemikområdet. Gyros har över 90 anställda som arbetar vid huvudkontoret i Uppsala Science Park och vid de regionala säljkontoren i USA och Europa. Förytterligare information, besök www.gyros.com eller kontakta Maris Hartmanis, vd och koncernchef, Gyros AB Tel: 018 566 330 Mobil: 070 562 8617 E-post: maris.hartmanis@gyros.com Per Sjöberg, vice vd marknadsföring och försäljning, Gyros AB Tel: 018 566 318 Mobil: 070 544 4799 E-post: per.sjoberg@gyros.com Sue Cresswell, Marknadskommunikation Tel: 08 544 726 20 Mobil: 070 551 9520 E-post: sue.cresswell@gyros.com Om Bucher Biotec AG Bucher Biotec AG är en schweizisk distributör som representerar stora amerikanska och europeiska tillverkare av forskningsinstrument och tillhörande kemikalier för biovetenskaplig forskning. Företaget erbjuder ett brett produktsortiment och är den ledande leverantören på den schweiziska marknaden. Förytterligare information, besök www.bucher.ch :eller kontakta Roland Bucher, Sales Manager Tel: +41 61 269 1111 Fax: +41 61 269 1112 email: roland.bucher@bucher.ch Om B & L Systems B&L Systems (Biotechnology & Life Sciences) är en ledande leverantör av teknologiprodukter för bioteknik och biovetenskap i Benelux-regionen. Bolaget bildades 1987 och är baserat i Maarssen, Holland. Man tillhandahåller ett brett utbud av instrument, reagens och kemikalier för användning inom områdena cellbiologi, molekylärbiologi och biokemi. B&L Systems är känt för sin goda kundservice och har stora kunskaper och expertis inom biologi, biokemi och analytisk kemi, effektiv orderhantering och leveranser samt snabb akutservice och underhåll. Tjänsterna utförs av professionellt utbildade serviceingenjörer, vilket minimerar den kostbara tid som instrument måste stå overksamma i väntan på service. För ytterligare information, besök www.blsystem.nl eller kontakta: Jennefer ten Broek, Marketing Manager Tel: +31 (0)346-550556 Fax: +31 (0)346-554619 email: Jennefer.tenbroek@blsystems.nl or post@blsystems.nl Gyros, Gyrolab och Gyros logotyp är registrerade varumärken tillhörande Gyros AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar