Gyros fullbordar sin tredje finansieringsetapp

Gyros fullbordar sin tredje finansieringsetapp Det svenska bioteknikbolaget Gyros AB meddelar idag att man framgångsrikt fullbordat sin tredje finansieringsetapp. Med totalt 145 miljoner kronor utgör detta den största privata riskkapitalinvesteringen inom bioteknikområdet i Skandinavien i år. Det internationella konsortiet av investerare leddes av Scandinavian Life Science Venture (SLSV) och innefattar Investor Growth Capital, Schroeder Ventures Life Sciences, 3i, Ettena Förvaltnings AB (f.d. SIF), Industrifonden, InnovationsKapital, Health & Brand Capital samt Life Equity Sweden. - Kraven på en avsevärd produktivitetsökning inom forskning och utveckling hörs allt oftare i dagens tuffa life science marknad, säger Jan Sundqvist, VD i SLSV. Gyros produkter erbjuder just detta. Vi är fast övertygade om att Gyros koncept utgör en stark plattform från vilken ett stort antal applikationer kan utvecklas inom ett antal viktiga områden. Dessa applikationer kommer att ge kunderna ett stort medvärde. Under 2003 har Gyros utökat sitt första produkterbjudande, Gyrolab(TM) MALDI för upparbetning av prover för proteinidentifiering med masspektrometri i en automatiserad miljö. Dessutom har man lanserat en andra produktlinje, Gyrolab Bioaffy(TM) för proteinkvantifiering. Dessa produkter baseras på Gyros(TM) teknologiplattform, där laboratorieapplikationer miniatyriseras och integreras för att förbättra resultaten och höja effektiviteten och produktiviteten på laboratoriet. - Det gångna året har varit svårt för bioteknikindustrin, särskilt för de förtag som nyligen kommit in på marknaden, säger Maris Hartmanis, vd och koncernchef för Gyros AB. Vi ser denna finansiering inte bara som ett tecken på ett starkt stöd från våra investerare, utan också som en bekräftelse på att det fortfarande finns riskkapital att tillgå för de bioteknikbolag som har en sund affärsposition. Om Gyros AB Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieapplikationer, vilket gör det möjligt för forskare att generera mer information ur mindre mängd prov och att förbättra laboratoriets resultat. Med hjälp av vår patenterade teknologiplattform ökar vi produktiviteten genom att integrera många steg i en konventionell applikation till en enda metod i nanoliter-skala. Optimala förhållanden skapas för varje applikation. Ett Gyrolab mikrolaboratorium, i form av en CD-skiva, kan behandla hundratals prover parallellt, under kontroll av en Gyrolab Workstation. Vi arbetar för att utnyttja den fulla potentialen hos vår teknologiplattform inom läkemedelsforskning och diagnostik. De första produkterna är inriktade mot det snabbt växande proteomik-området. Gyros har 75 anställda som arbetar vid huvudkontoret i Uppsala Science Park och vid de regionala säljkontoren i USA och Europa. För ytterligare information, besök www.gyros.com eller kontakta: Maris Hartmanis, vd och koncernchef, Gyros AB Tel: 018 566 330 Mobil: 070 562 8617 E-post: maris.hartmanis@gyros.com Per Sjöberg, vice vd marknadsföring och försäljning, Gyros AB Tel: 018 566 318 Mobil: 070 544 4799 E-post: per.sjoberg@gyros.com Björn Bontin, ekonomichef och investor relations manager Tel: 018 566 521 Mobil: 070 248 0925 E-post: bjorn.bontin@gyros.com Sue Cresswell, Marknadskommunikation Tel: 08 544 726 20 Mobil: 070 551 9520 E-post: sue.cresswell@gyros.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031212BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031212BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieprocesser i applikationsspecifika Gyrolab mikrolaboratorier. Hundratals prover kan behandlas parallellt i nanoliter-skala. Forskare genererar mer information ur mindre mängd prov, förbättrar resultaten och höjer produktiviteten.

Dokument & länkar