Rekordinvestering i bioteknikföretaget Gyros

Rekordinvestering i bioteknikföretaget Gyros Det svenska bioteknikföretaget Gyros AB har i en andra investeringsrunda fått in 309 MSEK. Det är den största enskilda venture capital- investeringen i ett svenskt bioteknikföretag någonsin. - Som en uppföljning på förra årets investeringsrunda på 285 MSEK har den nya rundan bekräftat investerarnas starka tilltro till den kommersiella potentialen i vår mikrofluidikplattform, säger Maris Hartmanis, VD Gyros AB. Vi fortsätter nu med kommersialiseringen och ökar samtidigt produktutvecklingstakten. Enligt BioCentury Publications Inc. är investeringen en av de största i Europa i år inom bioteknikområdet och placerar Gyros bland de 35 största bioteknikinvesteringarna i världen. Venture capital-företaget 3i är huvudinvesterare i den andra rundan där också Industrifonden, InnovationsKapital och H&B Capital ingår. Investor AB genom sitt helägda dotterbolag Investor Growth Capital, Sjätte AP- fonden, Health Cap, SIF och Karolinska Investment Fund, som fanns med redan i första rundan, har utökat sina aktieinnehav. I samband med den andra investeringsrundan kommer Ron Long, före detta VD för Amersham Biosciences, att ta plats i styrelsen. - Vi är övertygade om att Gyros har potentialen att bli världsledande inom sitt område. Det kanske mest intressanta är det stora antalet möjligheter som Gyros mikrofluidikplattform erbjuder marknaden. Företaget har dessutom ett förstklassigt managementteam som kommer att leverera det man lovar. Vi bidrar inte bara med finansiella resurser, utan även med kompetens inom området samt tillgång till vårt internationella nätverk, säger Daniel Morgan, Investment Director, Health Care, 3i Sweden. Gyros är pionjärer inom mikrofluidikområdet för life science marknaden med sammanlagt ett 40-tal patent och patentansökningar. Investeringarna inom life science forskning är rekordhöga och mikrofluidik/mikrochipmarknaden beräknas uppgå till 12 miljarder kronor år 2004, enligt UBS Warburg. Gyros första produkter inom proteomik området lanseras i början av år 2002 och är väl positionerade för att ta betydande del av denna kraftigt växande marknad. Investor Growth Capital och Sjätte AP-fonden säger i en gemensam kommentar: - Gyros är i en expansionsfas och har redan blivit teknikledande inom sitt område. Vi är övertygade om att kombinationen av teknologikunnande, byggd på tio års forskning och utveckling, samt en kompetent ledning ger Gyros stora konkurrensfördelar som i sin tur banar vägen för att produkterna snabbt kommer att accepteras av marknaden. Fakta om Gyros AB Gyros AB erbjuder läkemedels-, bioteknik- och diagnostikföretag en unik egen teknologiplattform där både rutinmässiga och icke-rutinmässiga laboratorieprocesser miniatyriseras och integreras i applikationsspecifika CD-skivor. Hundratals prover kan processas parallellt i dessa mikrolaboratorier. Plattformen erbjuder stora fördelar vad gäller effektivitet, kostnadseffektivitet och informationsvärde. Möjligheterna att integrera flera laboratoriesteg på en enda CD-skiva leder till helt nya arbetsmetoder. Företaget grundades år 2000 och har sitt ursprung i Amersham Biosciences. Gyros har drygt 80 anställda på huvudkontoret i Uppsala och vid sina regionala säljkontor i USA och i England. För ytterligare information, besök www.gyros.com eller kontakta: Maris Hartmanis, VD Gyros AB Tel: +46 (0)18 566 330 Mobil: +46 (0)70 562 8617 Email: maris.hartmanis@gyrosmicro.com Per Sjöberg, Vice VD, Gyros AB Tel: +46 (0)18 566 318 Mobil: +46 (0)70 5444799 Email: per.sjoberg@gyrosmicro.com Mediainformation (bransch): Sue Cresswell, Marknadskommunikation Tel: +46 (0)8 54472620 Mobil: +46 (0)705 519520 E-post: sue.cresswell@gyrosmicro.com 3i Sweden Daniel Morgan, Investment Director, 3i Nordic, rådgivare till 3i Group plc Tel: +46 (0)8 506 10145 Mobile: +44 (0) 7799 863 829 Email: Daniel_Morgan@3i.com Detta pressmeddelande kan innehålla yttranden om framtiden. Uppgifter som ej är av rent historisk karaktär skall därför enbart betraktas som uttryck för Gyros planer och antaganden. Gyros lämnar inga garantier för att sådana framåtblickande yttranden kan komma att infrias. För mer information vänligen kontakta Gyros AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011214BIT00970/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011214BIT00970/bit0001.pdf

Om oss

Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieprocesser i applikationsspecifika Gyrolab mikrolaboratorier. Hundratals prover kan behandlas parallellt i nanoliter-skala. Forskare genererar mer information ur mindre mängd prov, förbättrar resultaten och höjer produktiviteten.

Dokument & länkar