Försäljningsutveckling, September

Report this content

H&M-koncernens försäljning ökade under september månad 2002 med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:


1999/2000 2000/2001 2001/2002

December 19 7 10
Januari 13 22 8
Februari 27 16 16
Mars 5 27 16
April 18 15 12
Maj 15 20 11
Juni 7 21 19
Juli 10 18 18
Augusti 3 26 16
September 22 34 8
Oktober 5 18
November 8 20
Helår 12 20


Oktober månads försäljningsutveckling publiceras fredagen den 15 november 2002 kl 08.30.

Rolf Eriksen
VD

Kontaktpersoner:

Carl-Henric Enhörning 08-796 5410
Leif Persson 08-796 1300

Prenumerera

Dokument & länkar