FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JUNI 2012

I juni 2012 ökade H&M-koncernens totala försäljning inklusive moms med 13 procent jämfört med samma månad föregående år, räknat i lokala valutor. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, ökade försäljningen med 3 procent.

Totalt antal butiker per den 30 juni 2012 uppgick till 2 596 butiker jämfört med 2 305 butiker den
30 juni 2011.

Juli månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras den 15 augusti 2012.

Karl-Johan Persson, VD

Kontakt: Pressavdelningen, 08-796 5300

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2012 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dag ingår cirka 2 600 butiker på 44 marknader, inklusive franchisemarknader. 2011 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 128 810 och antalet anställda var drygt 94 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar