Försäljningsutveckling i oktober 2014

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 14 procent i lokala valutor under oktober 2014 jämfört med samma månad föregående år.

Totalt antal butiker per den 31 oktober 2014 uppgick till 3 437 butiker jämfört med 3 081 vid samma tidpunkt föregående år.

November månads försäljningsutveckling i procent och det fjärde kvartalets försäljning (september- november) totala försäljning i SEK kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande den 15 december 2014 kl 08.00 (CET). Bokslutskommunikén, 1 december 2013 – 30 november 2014, publiceras den 28 januari 2015

Karl-Johan Persson, VD
  
Kontaktperson: Nils Vinge, IR-chef            08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2014 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday,
& Other Stories samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 3 400 butiker på 55 marknader. 2013 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka 150 miljarder SEK. Antalet anställda uppgår till fler än 116 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Taggar: