H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

Helår (2016-12-01 — 2017-11-30)

 • H&M-koncernen fortsatte att växa globalt under 2017. Försäljningen inklusive moms ökade med 4 procent till MSEK 231 771 (222 865) under räkenskapsåret. I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 200 004 (192 267).
 • Bruttoresultatet ökade till MSEK 108 090 (106 177), vilket motsvarar en bruttomarginal om 54,0 procent (55,2).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 20 809 (24 039). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 16 184 (18 636), motsvarande SEK 9:78 (11:26) per aktie.
 • Totalt öppnades 479 (497) butiker och 91 (70) butiker stängdes, vilket gav ett nettotillskott om 388 (427) nya butiker.
 • Under året öppnades åtta nya H&M-onlinemarknader och fem nya H&M-butiksmarknader. Vid räkenskapsårets slut hade koncernen 69 försäljningsmarknader varav 43 med online.

  Fjärde kvartalet (2017-09-01 — 2017-11-30) 

  • Koncernens försäljning inklusive moms uppgick till MSEK 58 481 (61 098), en minskning med 4 procent. I lokala valutor var minskningen 2 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 50 407 (52 720).
  • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 27 929 (30 027), vilket motsvarar en bruttomarginal om 55,4 procent (57,0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 4 873 (7 409). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 3 993 (5 914), motsvarande SEK 2:41 (3:57) per aktie. Den svaga försäljningsutvecklingen i H&M-varumärkets fysiska butiker medförde ökade prisnedsättningar och hanteringskostnader vilket hade en negativ inverkan på resultatet i kvartalet.
  • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om SEK 9:75 (9:75) per aktie för räkenskapsåret 2016/2017 att utbetalas vid två olika tillfällen under 2018. Mot bakgrund av fortsatt stora investeringar inom bland annat digitalisering kommer styrelsen att utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier.
  • Försäljningen inklusive moms under perioden 1 december 2017 till 31 januari 2018 beräknas öka med 1 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Fortsatt utrullning av H&M:s onlinebutik planeras till fyra marknader under räkenskapsåret 2017/2018; Indien samt via franchise till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Kuwait öppnade i december 2017 via franchise.
  • För 2018 planerar H&M-koncernen att öppna cirka 390 nya butiker och cirka 170 butiker planeras att stängas vilket ger ett nettotillskott om cirka 220 butiker. Nya planerade H&M-butiksmarknader är Uruguay och Ukraina. 
  • Afound blir en marknadsplats för attraktiva erbjudanden från välkända och omtyckta mode- och livsstilsvarumärken, såväl externa som koncernens egna. Lanseringen sker i Sverige, med en första butik i Stockholm och parallellt med en digital marknadsplats i Sverige. 
  • H&M och H&M Home öppnar på Tmall, världens största e-handelsplattform, i mars 2018.

  Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

  Vi accelererar vårt förändringsarbete i en bransch i snabb förändring
  Modebranschen förändras snabbt. Digitaliseringen gör att behovet att utvecklas och hela tiden tänka nytt ökar i en allt snabbare takt. Det här skapar många utmaningar men vi är väl rustade att anpassa oss till de nya förutsättningarna och samtidigt ta tillvara på de nya möjligheterna som uppstår.

  En av de stora möjligheterna ligger i marknadens storlek. Även om H&M-gruppen är en stor aktör är vår totala marknadsandel fortfarande relativt liten. Det är också en marknad som fortfarande växer så även om vi har kommit långt finns det mesta fortfarande kvar att göra.

  2017 bjöd på både glädjeämnen och besvikelser. Vi nådde en tillväxt på 3 procent, vilket är betydligt under våra förväntningar. Under fjärde kvartalet minskade försäljningen med 2 procent i lokala valutor. Försäljningen online och för våra nyare varumärken utvecklades väl, medan försäljningen i våra fysiska H&M-butiker var svag. Detta speglar tydligt kundernas nya köpbeteenden med minskad trafik till butik och ökad handel online. Försäljningsutvecklingen påverkades också av en viss obalans i delar av H&M-varumärkets sortimentsammansättning.

  Även om vår försäljningstillväxt var en besvikelse, måste den ses i ett större sammanhang och hela den omvandling som branschen går igenom. Trots den svaga försäljningsutvecklingen finns det flera saker som är positiva. Vi ser dock att det finns en del vi behöver förbättra och vi måste därför accelerera vårt förändringsarbete ännu mer.

  Vi har tre prioriterade fokusområden:

  Ständiga förbättringar av kunderbjudandet - kärnan i allt vi gör

  • Vi ska alltid ha det bästa sortimentet med rätt mix, design, värde för pengarna och hållbarhet. Det handlar om att ha det bästa kunderbjudandet.
  • Våra fysiska butiker ska erbjuda en mer inspirerande och lättillgänglig upplevelse för kunden och också anpassas efter lokala förutsättningar.
  • Vår onlinebutik är i ständig utveckling. Online-erbjudandet ska kontinuerligt stärkas och utökas för att säkerställa en maximal kundupplevelse och försäljning.
  • Vi integrerar våra fysiska och digitala butiker för att skapa en så smidig och bra kundupplevelse som möjligt och vi erbjuder bland annat tjänster såsom ”Click and Collect”, ”Scan and Buy” och onlinereturer i butik.

  Investeringar i det digitala skapar nya möjligheter

  • Vår varuförsörjningskedja har alltid varit vår styrka, men den behöver bättre återspegla våra kunders allt snabbare förändrade beteenden och behov. Därför investerar vi ytterligare för att bli ännu snabbare, mer flexibla och responsiva.
  • Vi kommer att investera ännu mer i avancerad dataanalys och AI. Här ser vi en stor potential inom alltifrån sortimentsplanering till varuförsörjning och försäljning.
  • Vi kommer fortsätta att investera i vår ”tech foundation”. Det handlar om att bygga skalbara och stabila plattformar, snabbare utveckling av olika kundapplikationer samt nya teknologier. Vi utökar också vårt användande av tekniklösningar som Cloud, RFID och 3D.

  Driva tillväxt – både traditionell och ny

  • H&M-gruppen utvecklar nya varumärken för nya kundbehov och nya segment. Idag har vi åtta varumärken som alla är skalbara och vi kommer snart att lansera vårt nionde, Afound.
  • Vår digitala expansion växlas upp. Vi breddar sortimentet, rullar ut vår onlinebutik till nya marknader och samarbetar med externa plattformar såsom Tmall för den kinesiska marknaden.
  • Vi fortsätter att öppna nya butiker – det finns fortfarande en stor tillväxtpotential för fysiska butiker i många regioner och länder.
  • Vi optimerar och förfinar vårt fysiska butiksbestånd löpande. Det finns fortfarande en stark tillväxtpotential i flera regioner, samtidigt som vi på andra marknader ser över och stänger butiker.
  • Vi arbetar hela tiden med nya idéer och innovationer som ska ta oss vidare – vi har mycket spännande på gång för 2018 och framåt.

  Sammantaget var 2017 ett år då vi tog flera kliv framåt och lade en starkare grund för framtiden, men där vi också gjorde misstag som drog ner tempot.

  Förändringen i branschen, som är en utmaning för alla, kommer att fortsätta även under 2018. För att kunna anpassa sig och ta tillvara på de nya möjligheterna krävs såväl kompetens som resurser. Vi har det långsiktiga perspektivet och erfarenheten som krävs för att kunna navigera genom en turbulent tid som denna. Genom våra långsiktiga investeringar har vi lagt grunden för många år av fortsatt tillväxt.

  Vi kommer att berätta mer om vårt förändringsarbete på kapitalmarknadsdagen den 14 februari 2018 och om hur vi ser på framtiden och H&M-gruppens fortsatta tillväxtresa.

  Kontakt
  Nils Vinge, IR-ansvarig    
  08-796 52 50
  Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
  Jyrki Tervonen, finanschef      
  08-796 55 00 (växel)

  Inbjudan till press- och telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén finns tillgänglig på about.hm.com.

  H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  106 38 Stockholm
  Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
  Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

  Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 31 januari 2018 kl 08.00 (CET). Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på about.hm.com

   
  H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-koncernen 44 onlinemarknader och mer än 4 700 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

  Taggar:

  Om oss

  H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

  Prenumerera

  Dokument & länkar