H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

Nio månader (2015-12-01 — 2016-08-31)

 • H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under räkenskapsårets första nio månader. Omräknat till SEK ökade försäljningen inklusive moms med 5 procent till MSEK 161 767 (153 444). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 139 547 (132 167).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 16 630 (20 094). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 12 722 (15 372), motsvarande SEK 7:69 (9:29) per aktie.

Tredje kvartalet (2016-06-01 — 2016-08-31)

 • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 8 procent i lokala valutor under tredje kvartalet. Omräknat till SEK ökade försäljningen inklusive moms med 6 procent till MSEK 56 802 (53 420). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 48 982 (46 024).
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 26 471 (25 712), vilket motsvarar en bruttomarginal om 54,0 procent (55,9).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 6 301 (6 936). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 4 820 (5 306), motsvarande SEK 2:91 (3:21) per aktie. Resultatet under tredje kvartalet har påverkats negativt främst av ökade prisnedsättningar men även av högre inköpskostnader till  följd av den dyrare US-dollarn.
 • H&M online lanseras i Kanada samt Sydkorea under hösten 2016. Totalt sett tillkommer 11 nya H&M-onlinemarknader under 2016 vilket innebär att H&M kommer att erbjuda onlinehandel på 35 marknader vid årets slut.
 • Koncernens försäljning inklusive moms under september 2016 beräknas öka med 1 procent i lokala valutor jämfört med samma månad föregående år.  Det exceptionellt varma vädret i september har försenat starten på höstsäsongen.
 • För räkenskapsåret 2015/2016 planerar H&M-koncernen ett nettotillskott om cirka 425 butiker samt tre nya butiksmarknader. Utöver Puerto Rico, som öppnade i juni och Cypern som öppnade i september, blir Nya Zeeland ny butiksmarknad i oktober.
 • 2017 planeras fyra till fem nya H&M-marknader att öppna, bland annat Colombia, Island och Kazakstan.
 • För 2017 planeras en fortsatt snabb utrullning av nya H&M-onlinemarknader.
 • H&M-koncernen planerar att lansera ett eller två nya varumärken under 2017.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd
”Under tredje kvartalet ökade försäljningen inklusive moms i lokala valutor med 8 procent. Omräknat till svenska kronor ökade försäljningen med 6 procent till cirka 57 miljarder kronor. På flertalet marknader var försäljningen i kvartalet bra fram till mitten av augusti. Därefter påverkades försäljningen negativt av det ovanligt varma vädret som fortsatte in i september – vilket inneburit en utmanande start på höstsäsongen.

Försäljningsutvecklingen i tredje kvartalet och högre nedsättningar, till följd av ett högre ingående lager än planerat, påverkade resultatutvecklingen negativt. Utöver detta fortsatte resultatet att påverkas negativt av den starka dollarns inverkan på inköpskostnaderna.

Vi har under de senaste åren investerat mycket i verksamheten, bland annat inom IT och utvecklandet av nya varumärken – exempelvis lanserar vi nästa år ett till två nya varumärken. Dessa stora investeringar, som belastat vårt resultat en längre tid, har varit nödvändiga eftersom de skapat en bra och solid grund för långsiktig och lönsam tillväxt. Utifrån den lagda grunden kan vi nu fortsätta att utveckla och stärka kundupplevelsen inom ett flertal olika områden såsom fortsatt integrering av butik och online, utökade och snabbare leveransalternativ samt mobila betallösningar. Vi har även ett flertal initiativ inom avancerad datanalys och RFID. Parallellt har vi också identifierat en rad saker inom vårt kunderbjudande där vi ser förbättringspotential. Allt detta, i kombination med att den höga investeringstakten till viss del börjar avta, gör att vi ser positivt på våra möjligheter inför 2017 och framåt både när det gäller försäljning och lönsamhet.

Hittills under året har vi öppnat nio nya onlinemarknader och 211 butiker netto och vi har en mycket intensiv höst framför oss med många butiksöppningar och ytterligare två nya onlinemarknader, Kanada och Sydkorea. Vi planerar att öppna 214 nya butiker netto nu under fjärde kvartalet. För några dagar sedan öppnade vi vår första H&M-butik i Nicosia på Cypern och i början av oktober öppnar vi vår första H&M-butik i Auckland på Nya Zeeland. Vid årets slut kommer vi att finnas på 64 marknader varav 35 kommer att ha H&M shop online.”

Kontakt
Som tidigare meddelats utgår press- och telefonkonferenser i samband med publicering av Q1- och Q3-rapporterna. För att undvika eventuella telefonköer när rapporterna publiceras, finns möjlighet för finansmarknad och media att ringa till Nils Vinge, IR-chef, som kommer att vara tillgänglig för frågor på en öppen telefonlinje mellan kl 09.00-10.00 dessa båda rapportdagar.

För inloggningsuppgifter till samtalet den 30 september, vänligen registrera er på hm.com, finansiell information, kalendariet, niomånadersrapport 2016. Telefonsamtalet kommer att hållas på engelska.

Efter kl 10.00 finns Nils Vinge tillgänglig på 08-796 52 50 samt via mail: nils.vinge@hm.com

För bokning av intervjuer kontakta Kristina Stenvinkel, informationschef
08-796 39 08  stenvinkel@hm.com
    

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 30 september 2016 kl 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på www.hm.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar