H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

Nio månader (2016-12-01 — 2017-08-31)

 • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent till MSEK 173 290 (161 767) under räkenskapsårets första nio månader. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 149 597 (139 547), en ökning med 7 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 4 procent.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 15 936 (16 630). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 12 191 (12 722), motsvarande SEK 7:37 (7:69) per aktie.

Tredje kvartalet (2017-06-01 — 2017-08-31)

 • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 5 procent till MSEK 59 383 (56 802) under tredje kvartalet. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 51 229 (48 982), en ökning med 5 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 4 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 26 350 (26 471), vilket motsvarar en bruttomarginal om 51,4 procent (54,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5 016 (6 301). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 3 837 (4 820), motsvarande SEK 2:32 (2:91) per aktie. Resultatutvecklingen förklaras främst av stora prisnedsättningar för att ge höstvarorna bästa möjliga förutsättningar inför den nya säsongen.
 • Fortsatt snabb och lönsam tillväxt för koncernens onlinehandel som på vissa etablerade marknader redan står för 25 till 30 procent av den totala försäljningen.
 • COS, & Other Stories, Monki, Weekday och H&M Home hade en fortsatt mycket bra utveckling.
 • Lyckat mottagande av det nya varumärket ARKET i London samt online på 18 marknader.
    
 • H&M:s onlinebutik öppnar på ytterligare två nya marknader under 2017: Filippinerna och Cypern, utöver de sex som redan har öppnats under året. Utrullning av onlinemarknader fortsätter under 2018 till bland annat Indien. Planen är att framöver erbjuda onlinehandel på samtliga butiksmarknader och fler därtill.
 • Framgångsrika öppningar av de första butikerna på de nya H&M-butiksmarknaderna Kazakstan, Colombia, Island och Vietnam. Georgien öppnar senare i höst. Nya planerade H&M-butiks-marknader för 2018 är Uruguay och Ukraina.
 • Fortsatta satsningar med digitalt fokus. Koncernens onlineförsäljning beräknas ha en årlig tillväxttakt om minst 25 procent framöver.

 
Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

”Modebranschen växer och är inne i en stor och snabb förändring till följd av den pågående digitaliseringen. Konkurrenslandskapet ritas om, nya aktörer tillkommer, kundernas beteende och förväntningar ändras, och en allt större del av handeln sker online.

Detta skifte avspeglar sig tydligt i vår onlineförsäljning, där vi har en fortsatt mycket god utveckling. Vår växande onlineförsäljning kompenserade dock inte fullt ut för minskad kundtrafik till butik på flera av våra etablerade marknader, vilket lett till att vår totala försäljningsutveckling hittills under året inte nått upp till våra mål. Detta är något som vi naturligtvis inte är nöjda med och som bland annat resulterade i att vi gick in i det tredje kvartalet med ett för högt lager.

Genom vår offensiva sommarrea lyckades vi förbättra varulagersituationen. Detta bidrog till att höstkollektionerna fick en bra start, även om vi mot slutet av september ser en viss avmattning i försäljningen. Men som alltid ska man se försäljningen över en hel säsong.

Vi fortsätter att utveckla vårt sortiment inom alla våra varumärken samtidigt som vi i snabb takt genomför följande satsningar för att ta tillvara på de möjligheter som skiftet i branschen innebär:

 • Omni-channel fortsatt integration och utveckling av vår onlinebutik och våra fysiska butiker. Vi fortsätter att förbättra onlinebutiken och tillför fler och snabbare leveransalternativ samtidigt som sortimentet online breddas ytterligare. Den fysiska butiken integreras alltmer med onlinebutiken för en enklare shoppingupplevelse. Vi testar också nya butikskoncept för H&M för att erbjuda våra kunder en ännu mer inspirerande butik.
 • Expansion och optimering på våra etablerade marknader fokuserar vi på att optimera butiksportföljen genom omförhandlingar, ombyggnationer, omlokaliseringar, anpassning av butiksytor och stängningar. Totalt sett stänger vi cirka 90 butiker under året vilket ger ett nettotillskott om cirka 385 nya butiker.
  Vi ser fortfarande en god potential för fler fysiska butiker främst på många av våra tillväxtmarknader. Hittills i år har vi öppnat fyra nya H&M-butiksmarknader; Kazakstan, Colombia, Island och nu senast i Vietnam. Med Georgien som öppnar senare i år kommer H&M att finnas på 69 marknader. I år öppnar vi också åtta nya H&M-onlinemarknader och erbjuder därmed onlinehandel på 43 marknader vid årets slut. Nästa år planerar vi för fortsatt online-expansion, bland annat till Indien. Planen är att framöver erbjuda onlinehandel på samtliga butiksmarknader och fler därtill.
 • Ny teknologi, effektivare varuförsörjningskedja och förändrade arbetsmetoder advanced analytics ger bland annat möjlighet till förbättringar inom kvantifiering, allokering, prissättning, design samt personaliserad kommunikation. Tekniken möjliggör också förbättrade inköpsmetoder som leder till kortare ledtider och ökad exakthet i sortimentsplaneringen. Snabbare ledtider, effektivare varuförsörjnings-kedja och mer inköp i säsong ger oss stora möjligheter att nå lägre varulagernivåer framöver.
 • Nya varumärken H&M-gruppen har flera nya varumärken som växer kraftigt och som har stor potential framöver. Vårt senaste varumärke ARKET lanserades nyligen framgångsrikt på 18 europeiska onlinemarknader och med butiker i London, Köpenhamn och Bryssel. En viktig del av vår tillväxtstrategi är att skapa och lansera nya varumärken och nästa år planerar vi att lansera ytterligare ett nytt varumärke.

På vår kapitalmarknadsdag i februari 2018 ser vi fram emot att få tillfälle att berätta mer om hur vi möter upp de stora förändringarna som sker i branschen och om hur vi ska stärka vår position ytterligare framöver.”
 

Kommunikation i samband med niomånadersrapporten den 28 september

Niomånadersrapporten publiceras kl 08.00 den 28 september 2017. En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl 09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge deltar.

För inloggningsuppgifter vänligen registrera er på:
https://eventreg3.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=450101&Conf=372571  

Dessa inloggningsuppgifter finns även på about.hm.com.

För bokning av mediaintervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge, vänligen kontakta:
Kristina Stenvinkel, kommunikationschef
Telefon: 08-796 39 08
E-post: stenvinkel@hm.com
 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 28 september 2017 kl 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på about.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-gruppen 41 onlinemarknader och mer än 4 500 butiker på 68 marknader, inklusive franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar