H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

Nio månader (2017-12-01 — 2018-08-31)

 • H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 3 procent till MSEK 178 817 (173 290) under räkenskapsårets första nio månader. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 153 986 (149 597), en ökning med 3 procent. I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 1 procent.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 11 287 (15 936). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 9 109 (12 191), motsvarande SEK 5:50 (7:37) per aktie.

Tredje kvartalet (2018-06-01 — 2018-08-31)

 • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 9 procent till MSEK 64 800 (59 383) under tredje kvartalet. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 55 821 (51 229), en ökning med 9 procent. I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 4 procent. Det fortsatta förändringsarbetet har bidragit till en successivt förbättrad försäljning och ökade marknadsandelar på de flesta marknader.
 • Koncernens försäljning online ökade med 32 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 28 091 (26 350), vilket motsvarar en bruttomarginal om 50,3 procent (51,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 4 012 (5 016). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 3 099 (3 837), motsvarande SEK 1:87 (2:32) per aktie.
 • De problem som uppstod under våren i samband med implementeringen av nya logistiksystem i USA, Frankrike, Italien och Belgien medförde extraordinära kostnader om cirka MSEK 400 i tredje kvartalet. Försäljningen på dessa marknader minskade sammantaget med 8 procent, medan de övriga 66 marknaderna sammantaget ökade försäljningen med 8 procent i lokala valutor i kvartalet. 
 • Lyckad lansering av det nya varumärket Afound både i butik och online i Sverige. 
 • Framgångsrik etablering av H&M i Ukraina.
 • Online och de fysiska butikerna integreras alltmer samtidigt som arbetet med att rulla ut onlinebutiken till samtliga befintliga butiksmarknader och fler därtill fortsätter med full kraft.
 • COS lanseras online i Kina samt på Tmall under hösten 2018.
 • Uruguay blir ny H&M-butiksmarknad under hösten 2018.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

”Den snabba förändringen av modebranschen fortsätter och H&M-gruppen är inne i en spännande omställningsperiod. Vårt förändringsarbete har bidragit till en successivt bättre försäljningsutveckling med ökade marknadsandelar på de flesta marknader under det tredje kvartalet, framförallt i Tyskland, Sverige, Östeuropa och Ryssland samt i Kina.

I USA, Frankrike, Italien och Belgien påverkades dock butiksförsäljningen negativt till följd av de problem som uppstod när vi införde nya logistiksystem på dessa marknader. Ett intensivt arbete för att rätta till problemen, som till största del nu är lösta, medförde extraordinära kostnader om cirka 400 miljoner SEK i kvartalet. De nya logistiksystemen är en väsentlig del i vårt arbete med att göra vår varuförsörjningskedja snabbare, flexiblare och effektivare samt fortsätta integrationen mellan butik och online.

Koncernens onlineförsäljning ökade med över 30 procent i tredje kvartalet. I dag finns H&M online på 47 marknader och vi fortsätter med full kraft vårt arbete med att rulla ut online globalt till alla våra befintliga butiksmarknader och fler därtill.

Det viktigaste i vårt förändringsarbete är att utveckla sortimentet i takt med kundernas ökade förväntningar och erbjuda den bästa kombinationen av mode, kvalitet och pris på ett hållbart sätt. Utöver det arbetar vi också med att förbättra kundupplevelsen. Vi får positiv respons från kunderna på de förändringar vi gör såväl online som i butik, bland annat i de H&M-butiker där vi provar olika anpassningar av utbud, produktpresentation och inredning. Det gör att vi nu skalar upp detta till fler butiker och marknader. I vårt förändringsarbete drar vi nytta av våra investeringar i avancerad dataanalys och AI inom bland annat kvantifiering, allokering, prissättning och ”trend forecasting”.

Vi fortsätter optimeringen av butiksportföljen för att möta kundernas ändrade shopping-mönster i det pågående onlineskiftet. Hittills i år har detta inneburit ett lägre nettotillskott av nya butiker inom koncernen. Vi ser även att skiftet öppnar upp för ännu bättre hyresvillkor för både nya och befintliga butiker.

Vi har som alltid ett långsiktigt perspektiv. Vårt omställningsarbete fortsätter och även om det fortfarande finns många utmaningar, får vi alltfler signaler som visar att vi är på rätt väg. Vi ser därför positivt på framtiden och de möjligheter som finns för H&M-gruppen.”

Kontakt

Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 52 50 
Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef        
08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220
  
  
Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 27 september 2018 kl 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på about.hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 51 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2019 uppgick nettoomsättningen till SEK 233 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 179 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar