H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

Report this content

Nio månader (2018-12-01 — 2019-08-31)

 • H&M-gruppens nettoomsättning ökade med 11 procent till MSEK 171 061 (153 986) under räkenskapsårets första nio månader. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 6 procent. Det pågående förändringsarbetet har bidragit till en fortsatt positiv försäljningsutveckling med mer fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och ökade marknadsandelar.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 6 procent till MSEK 11 988 (11 287). Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 9 231 (9 109), motsvarande SEK 5:58 (5:50) per aktie. Föregående år påverkades resultatet efter skatt av en positiv engångseffekt om MSEK 418 till följd av den amerikanska skattereformen (Tax Cuts & Jobs Act).

Tredje kvartalet (2019-06-01 — 2019-08-31)

 • Med väl mottagna sommarkollektioner ökade H&M-gruppens nettoomsättning med 12 procent till MSEK 62 572 (55 821) under tredje kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 8 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Onlineförsäljningen i tredje kvartalet ökade med 30 procent i SEK och med 25 procent i lokala valutor.
 • Bruttoresultatet ökade med 13 procent till MSEK 31 815 (28 091), vilket motsvarar en bruttomarginal om 50,8 procent (50,3).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 25 procent till MSEK 5 011 (4 012). Resultat efter skatt ökade till MSEK 3 859 (3 099), motsvarande SEK 2:33 (1:87) per aktie.
 • Varulagret fortsätter att förbättras. Som en andel av omsättningen minskade det bokförda varulagret i SEK jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Justerat för valutaeffekter minskade varulagret något.
 • H&M lanserades framgångsrikt på Indiens ledande e-handelsplattform Myntra i augusti. Mottagandet har överträffat bolagets högt ställda förväntningar.
 • Försäljningen i september 2019 ökade med 8 procent i lokala valutor jämfört med september föregående år.
 • H&M-gruppen rankas som ett av världens bästa retailbolag inom hållbarhet i Dow Jones Sustainability World Index.
 • Integrationen av den digitala och fysiska butiken fortsätter med full kraft.
 • H&M-gruppen fortsätter att aktivt optimera butiksportföljen med ökad konsolidering på etablerade marknader samtidigt som expansionen på tillväxtmarknader fortsätter. Nettotillskottet av nya butiker för helåret 2019 kommer att bli cirka 120, vilket är något färre än tidigare kommunicerat.

”Väl mottagna sommarkollektioner och ökade marknadsandelar visar att vi är på rätt väg med vårt förändringsarbete för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar. Fortsatt ökad fullprisförsäljning och minskade prisnedsättningar bidrog till att rörelseresultatet ökade med 26 procent i tredje kvartalet samtidigt som den höga aktivitetsnivån i förändringsarbetet fortsatte.”

Karl-Johan Persson, vd

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

”Väl mottagna sommarkollektioner och ökade marknadsandelar visar att vi är på rätt väg med vårt förändringsarbete för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar. Fortsatt ökad fullprisförsäljning och minskade prisnedsättningar bidrog till att rörelseresultatet ökade med 26 procent i tredje kvartalet samtidigt som den höga aktivitetsnivån i förändringsarbetet fortsatte.

Tillväxten var bra på många marknader, däribland USA där vi ökade försäljningen i lokal valuta med 19 procent, Polen 20 procent, Italien 15 procent, Ryssland 12 procent och Indien 29 procent. Även Sydamerika hade en stark försäljningsutveckling, exempelvis i Chile där vi växte med 32 procent. Däremot var det lite tuffare på några av våra franchisemarknader kopplat till utmanande makrofaktorer.

Den sammantagna försäljningen i koncernen ökade med 12 procent i SEK och 8 procent i lokala valutor i tredje kvartalet. Försäljningstillväxten drevs av både butik och online med en mycket stark ökning av online om 30 procent i SEK och 25 procent i lokala valutor.

Kundfokus är vår högsta prioritet. Vi fortsätter därför att investera i den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Och för att göra kundupplevelsen ännu mer inspirerande och enkel, integrerar vi våra digitala och fysiska kanaler allt mer, bland annat genom fortsatt utrullning av click-and-collect och onlinereturer i butik, liksom förbättrade sökfunktioner, smidigare betalningar och snabbare leveranser.
Vi fortsätter också att utveckla nya innovativa tjänster, bland annat inriktade på hållbarhet och åter-användning.

Parallellt med integrationen av butiker och online fortsätter vi att optimera butiksportföljen, bland annat genom ökad konsolidering på etablerade marknader och expansion på tillväxtmarknader. Vi expanderar även via nya kanaler. I slutet av kvartalet lanserades H&M på Indiens ledande e-handelsplattform Myntra och & Other Stories öppnade på Tmall i Kina medan H&M online lanserades i Indonesien, följt av Thailand i september. H&M har även öppnat sin första butik i Belarus och finns därmed på 73 marknader. Samtliga lanseringar och öppningar har fått ett bra mottagande. Våra fortsatta investeringar i tech och varu-försörjningskedjan gör också att vi senare i år kommer att kunna erbjuda våra kunder att handla online från COS, Weekday, Monki, & Other Stories och ARKET på upp till ett 70-tal nya marknader.

Vårt pågående förändringsarbete för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar ger resultat. Den nya säsongen har börjat lovande med ett positivt mottagande av våra tidiga höstkollektioner. Blickar vi framåt är det med fortsatt ödmjukhet inför de utmaningar som modebranschens snabba omställning för med sig. Vårt förändringsarbete fortsätter därför med full kraft i alla delar av bolaget. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till en positiv utveckling för H&M-gruppen under många år framöver.”

Strategiska fokusområden
Modebranschens snabba omställning fortsätter. Vi driver förändringsarbete baserat på våra strategiska fokusområden för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar och framtidssäkra H&M-gruppen.

Skapa det bästa kunderbjudandet
Sortimentet – säkerställa bästa kombination av mode, kvalitet, pris och hållbarhet för samtliga varumärken.
Fysiska butiker – fortsatt utveckling av nya koncept och optimering av butiksportföljen.
Onlinebutikerna – förbättringar såsom snabbare och mer flexibla leveransalternativ och betalningar.
Fortsatt integration av fysiska butiker och online för att höja kundupplevelsen.
   
Snabbt, effektivt och flexibelt produktflöde

Varuförsörjningskedjan ska bli ännu snabbare, mer flexibel och effektiv.
Satsningar inom avancerad dataanalys och AI.
    
Investeringar i infrastruktur – vår ”tech foundation”

Fortsatta investeringar i vår tech-infrastruktur med skalbara och stabila plattformar som ger snabbare utveckling av olika kundapplikationer och nya teknologier.
    
Addera tillväxt

Digital expansion till nya marknader.
Fysiska butiker – fortsatt expansion med fokus på tillväxtmarknader.
Utveckla nya koncept och affärsmodeller.

Läs mer om våra initiativ och vårt hållbarhetsarbete på nästa sida och hmgroup.com.

   

Kontakt  
   
Nils Vinge, IR-ansvarig  08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd  08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef  08-796 55 00 (växel)

 
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com

Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220
   
För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com.

   
Informationen
i denna niomånadersrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl 08.00 (CEST). Denna niomånadersrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 50 onlinemarknader och mer än 4 900 butiker på 73 marknader, inklusive franchisemarknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Taggar:

Q3 HM

Prenumerera

Dokument & länkar