H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

Nio månader (2013-12-01 — 2014-08-31)

 • H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 15 procent i lokala valutor under räkenskapsårets första nio månader. Efter omräkning till SEK uppgick omsättningen exklusive moms till MSEK 108 775 (92 067), en ökning med
  18 procent.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 18 096 (15 189), en ökning med
  19 procent. Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 13 754 (11 544), motsvarande SEK 8:31 (6:97) per aktie.

Tredje kvartalet (2014-06-01 — 2014-08-31)

 • Väl mottagna kollektioner bidrog till en stark försäljning och ökade marknadsandelar. H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 16 procent i lokala valutor under tredje kvartalet. Efter omräkning till SEK uppgick omsättningen exklusive moms till MSEK 38 805 (32 040), en ökning med 21 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 22 627 (18 828), en ökning med 20 procent. Detta motsvarar en bruttomarginal om 58,3 procent (58,8).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 6 967 (5 830), en ökning med 20 procent. Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 5 296 (4 431), en ökning med 20 procent, motsvarande SEK 3:20 (2:68) per aktie.
 • H&M:s onlineförsäljning i Italien och Spanien, som lanserades i augusti, har fått en mycket bra start.
 • Fortsatt stark försäljningsutveckling för H&M-koncernens övriga varumärken; COS, & Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday och H&M Home.

 • Försäljningen ökade med 7 procent i lokala valutor under perioden 1 september – 23 september 2014 jämfört med samma period föregående år. September-försäljningen har hittills påverkats av det osedvanligt varma vädret på flertalet marknader.
 • H&M:s onlinebutik i Kina, som öppnades redan i september, har fått en mycket bra start.
 • Kraftig expansion under 2014 med totalt cirka 375 nya butiker netto.
  - Filippinerna öppnar i oktober 2014.
 • Indien, vars öppning planerades till hösten 2014, är framflyttad till 2015. Under 2015 öppnar H&M även i Sydafrika, Peru, Taiwan och Macao.
 • H&M planerar att öppna 8 till 10 nya onlinemarknader under 2015.

   
Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

”Vi har fortsatt att ta marknadsandelar med en stark försäljningsutveckling för samtliga våra varumärken. Det ser vi som ett kvitto på att våra kollektioner har mottagits mycket väl, vilket i kombination med vår expansion, bidrog till att försäljningen i kvartalet ökade med 21 procent i SEK. Också den goda resultatutvecklingen fortsatte i kvartalet med en ökning av rörelseresultatet om 20 procent – och detta samtidigt som vi är inne i en mycket intensiv investeringsfas för att bygga ett ännu starkare H&M.

Hittills i år har vi efter nio månader ökat försäljningen med 18 procent i SEK och ökat rörelseresultatet med 20 procent, dvs med nästan 3 miljarder kronor till 17,9 miljarder kronor.

Vi är inne i ett spännande expansionsskede inom online. I år har vi öppnat fyra nya stora H&M-onlinemarknader och nästa år kommer vi att öppna ytterligare 8 till 10 nya H&M-onlinemarknader. Årets online-öppningar har skett i snabb takt; Frankrike i mars, Italien och Spanien under augusti och redan nu i september lanserade vi online i Kina. Vi har fått ett mycket bra mottagande av våra kunder i samtliga länder. Vi ser vår onlinebutik som ett mycket viktigt komplement till våra fysiska butiker eftersom onlinebutiken gör det möjligt för oss att öka servicen och tillgängligheten för våra kunder.

Vår butiksexpansionsplan för 2014 ligger fast med planerade 375 nya butiker netto. Under sommaren har vi bland annat öppnat ytterligare en ny flaggskeppsbutik på
Fifth Avenue i New York. I oktober blir Filippinerna ny H&M-marknad medan öppningen i Indien, som planerades till hösten, är framflyttad till 2015. Under 2015 planerar vi även att öppna i Sydafrika, Peru, Taiwan och Macao.

Vi ser framemot en spännande och intensiv höst. Förutom vår expansion med butiker och online, fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande som till exempel vår satsning på H&M Sport samt vårt utökade skosortiment som under hösten kommer att finnas på våra onlinemarknader och i utvalda butiker. Under oktober lanseras vår nya kollektion ”H&M Conscious Denim” som består av mer hållbara material. En del av kollektionen innehåller återvunnen bomull från vårt globala klädinsamlingsinitiativ ”Garment Collecting”, som är en del i vårt arbete med att sluta kretsloppet för textilier då vi vill minska den miljöpåverkan som kläder har under sin livscykel.

Hållbarhet är viktigt för både våra kunder och medarbetare och vi använder därför vår storlek och vårt inflytande till att driva utvecklingen framåt inom både miljö och sociala frågor. När våra kunder handlar hos oss ska de känna sig trygga med att de köper från ett företag som tar ansvar. Vi är övertygade om att det som vi investerar i hållbarhet är rätt att göra även om det kostar på kort sikt. För oss är det viktigt att vi alltid är långsiktiga och vi ser hållbarhet som en självklar investering i vår gemensamma framtid.”

            
Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 25 september 2014 klockan 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på www.hm.com.

    
Kontaktpersoner

Nils Vinge, IR-ansvarig  08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef 08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories samt H&M Home. I dag ingår mer än 3 300 butiker på 54 marknader, inklusive franchisemarknader. 2013 uppgick omsättningen inklusive moms till 150 miljarder SEK och antalet anställda var drygt 116 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar