H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport

Första halvåret (2015-12-01 — 2016-05-31)

 • H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under första halvåret. Omräknat till SEK ökade försäljningen inklusive moms med 5 procent till
  MSEK 104 965 (100 024). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 90 565 (86 143).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 10 329 (13 158). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 7 902 (10 066), motsvarande SEK 4:77 (6:08).

Andra kvartalet (2016-03-01 — 2016-05-31)

 • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 5 procent i lokala valutor under andra kvartalet. Omräknat till SEK ökade försäljningen inklusive moms med 2 procent till MSEK 54 341 (53 233). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 46 874 (45 867).
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 26 980 (27 245), vilket motsvarar en bruttomarginal om 57,6 procent (59,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 7 002 (8 435). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 5 357 (6 453), motsvarande SEK 3:24 (3:90) per aktie. Resultatet under andra kvartalet har påverkats negativt främst av högre inköpskostnader till följd av den dyrare US-dollarn samt av ökade prisnedsättningar.
 • Fortsatt mycket tillfredsställande utveckling för H&M:s onlinehandel. Lyckad lansering av H&M online i nio länder i kvartalet: Slovenien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Irland, Japan och Grekland.

 • H&M online lanseras i Kanada samt Sydkorea under hösten 2016. Totalt sett tillkommer 11 nya H&M-onlinemarknader under 2016 vilket innebär att H&M kommer att erbjuda onlinehandel på 34 marknader vid årets slut.
 • För 2017 planeras en fortsatt snabb utrullning av nya H&M-online-marknader.
 • Koncernens försäljning inklusive moms under perioden 1 juni – 21 juni 2016 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med samma period föregående år.
 • För räkenskapsåret 2015/2016 planerar H&M-koncernen ett nettotillskott om cirka 425 butiker. Nya butiksmarknader för 2016 är Puerto Rico som öppnade nu i juni samt Nya Zeeland och Cypern som öppnar under hösten.
 • 2017 planeras fyra till fem nya H&M-marknader att öppna varav Colombia är en.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd
”Under andra kvartalet uppgick försäljningen inklusive moms till 54 miljarder kronor och resultatet före skatt till 7 miljarder kronor. I lokala valutor ökade försäljningen med
5 procent. Försäljningsökningen i mars och april var betydligt lägre än vår plan. Under dessa båda månader påverkades försäljningen negativt av kallt vårväder på många av våra marknader. I maj var försäljningsutvecklingen betydligt bättre med en ökning om 9 procent, 11 procent kalenderkorrigerat.

Resultatet i kvartalet påverkades av en fortsatt negativ dollareffekt men också av ökade prisnedsättningar och kostnader för våra pågående långsiktiga satsningar. Att försäljningsökningen under kvartalet inte nådde upp till vår plan påverkade självklart också resultatet.

Det har varit ett utmanande halvår för klädhandeln på många marknader, men vi känner stor tillförsikt framöver och jobbar vidare på att utveckla vårt erbjudande ytterligare inom alla våra varumärken.

Kombinationen av starka varumärken, ett stort och bra butiksbestånd och en framgångsrik onlinehandel ger oss en unik marknadsposition att växa vidare från. Även om onlinehandeln växer snabbt så ser vi en stor potential för H&M-koncernen att fortsätta expandera med fysiska butiker – så för oss är fortsatt fokus att växa både med fysiska butiker och online samt integrationen av dessa båda försäljningskanaler. Butik och online kompletterar varandra väl och nyckeln framåt är att fortsätta integrera kanalerna allt mer för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder.

Hittills i år har vi öppnat nio nya H&M online-marknader, vilket gör att vi nu erbjuder onlinehandel på 32 marknader. Senast i raden av nya onlinemarknader var Japan och Grekland där lanseringarna varit mycket lyckade. Ytterligare två nya onlinemarknader öppnar under hösten; Kanada och Sydkorea. Och under 2017 fortsätter vi den snabba utrullningen av H&M:s onlinehandel till ytterligare marknader.

Idag har vi drygt 4 000 butiker i bra affärslägen på sammanlagt 62 marknader. Vi tecknar mycket fördelaktiga butikshyreskontrakt och i år planerar vi ett nettotillskott om cirka 425 butiker. Nya marknader är Puerto Rico, där vi nu i juni hade en lyckad öppning i San Juan, samt Nya Zeeland och Cypern där vi öppnar till hösten. Nästa år planerar vi att öppna fyra till fem nya H&M-marknader varav Colombia är en.

Vårt hållbarhetsarbete är en viktig del i vårt erbjudande. För sjätte året i rad har Ethisphere utsett H&M till ett av världens mest etiska bolag. I rankingen över världens mest hållbara företag har vi nu klättrat till plats 20 och är, enligt Global 100 index, listade som nummer ett inom vår bransch. H&M finns också med på Dow Jones Sustainability Index över Europas och världens mest hållbara företag.”
 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 22 juni 2016 klockan 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på www.hm.com.
     

Kontakt  
Nils Vinge, IR-ansvarig 
08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef        
08-796 55 00 (växel)

Inbjudan till press- och telefonkonferens med anledning av halvårsrapporten finns tillgänglig på hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-722
    
   
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories samt H&M Home. I dag ingår drygt 4 000 butiker på 62 marknader inklusive franchisemarknader. 2015 uppgick omsättningen inklusive moms till 210 miljarder SEK och antalet anställda var drygt 148 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 51 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2019 uppgick nettoomsättningen till SEK 233 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 179 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar