H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport

Första halvåret (2016-12-01 — 2017-05-31)

 • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 9 procent till MSEK 113 907 (104 965) under första halvåret. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 98 368 (90 565). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 6 procent till MSEK 10 920 (10 329). Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 8 354 (7 902), motsvarande SEK 5:05 (4:77) per aktie.

Andra kvartalet (2017-03-01 — 2017-05-31)

 • Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 10 procent till MSEK 59 538 (54 341) under andra kvartalet. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 51 383 (46 874). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 9 procent till MSEK 29 345 (26 980), vilket motsvarar en bruttomarginal om 57,1 procent (57,6).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 10 procent till MSEK 7 708 (7 002). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 5 897 (5 357), motsvarande SEK 3:56 (3:24) per aktie. Resultatökningen i kvartalet förklaras främst av fortsatt expansion och en god kostnadskontroll.
 • Fortsatt snabb tillväxt för koncernens onlinehandel som på vissa etablerade marknader redan står för 25 till 30 procent av den totala försäljningen. Lönsamheten för koncernens onlineförsäljning är på samma nivå som för butiksverksamheten.
 • Under våren öppnades H&M:s onlinebutik på ytterligare sex nya marknader: Turkiet, Taiwan, Hongkong, Macao, Singapore och Malaysia, och finns därmed på 41 marknader.
 • COS, & Other Stories, Monki, Weekday och H&M Home hade en fortsatt mycket bra utveckling.
 • Koncernens försäljning inklusive moms i juni 2017 beräknas öka med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år.
 • Framgångsrika butiksöppningar i Kazakstan och Colombia under våren, följs av öppningar på ytterligare tre nya H&M-butiksmarknader Island, Vietnam och Georgien.
 • H&M:s onlinebutik öppnar på ytterligare två nya marknader under 2017: Filippinerna och Cypern, utöver de sex som redan har öppnats under året.
 • COS kommer att omsätta cirka 10 miljarder kronor under 2017 med en lönsamhet i nivå med H&M-varumärket.
 • Lansering av nya varumärket, ARKET, med fem butiker och 18 onlinemarknader, under 2017.
 • Fortsatta satsningar med digitalt fokus. Koncernens onlineförsäljning beräknas ha en årlig försäljningstillväxt om minst 25 procent framöver.
 • Indien blir ny H&M-onlinemarknad 2018. Ytterligare nya onlinemarknader kommer också att öppna under 2018.
 • Nya planerade H&M-butiksmarknader för 2018 är Uruguay och Ukraina.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd
”Försäljningen under andra kvartalet ökade med 10 procent i svenska kronor till drygt 59 miljarder kronor inklusive moms. I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent. Resultatet efter finansiella poster ökade med 10 procent till 7,7 miljarder kronor.

Försäljningen var bra i Storbritannien, Skandinavien och Östeuropa samt på flera av våra tillväxtmarknader. Däremot var det mer utmanande på stora marknader såsom USA, Kina, Nederländerna och Schweiz.

H&M:s onlineförsäljning utvecklades mycket väl och fortsatte att öka som en andel av den totala försäljningen. Utvecklingen för COS, & Other Stories, Monki, Weekday och H&M Home fortsatte att vara mycket stark både i butik och online.

Bransch i förändring
Modehandeln genomgår en omfattande förändring till följd av den ökade digitaliseringen. Kundernas beteende och förväntningar förändras i allt snabbare takt och en allt större del av handeln sker online. Detta skifte innebär stora möjligheter för H&M-gruppen. Vi har en stark position med välkända globala varumärken som är anpassade för både fysiska butiker och online-handel och vi är finansiellt starka och kan investera i den takt som krävs.

Fortsatta investeringar med digitalt fokus
Vi fortsätter att investera och utveckla verksamheten med ett digitalt fokus för att kunna ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen. Det handlar bland annat om:

 • Förbättring, breddning och expansion av vårt online-erbjudande – till exempel fler och snabbare leveransalternativ, utökade betalningsmöjligheter, bredare sortiment samt fler nya marknader.
 • Integration av våra fysiska butiker med online-butiken – att erbjuda en shoppingupplevelse där kunderna kan röra sig fritt mellan de olika kanalerna och handla på det sätt som passar dem bäst. Vårt globala butiksnät ger oss en unik närhet till kunderna vilket är en stor tillgång och fördel.
 • Expansion av nya fysiska butiker med fokus på tillväxtmarknader – cirka 500 nya butiker med väldigt goda villkor planeras att öppna under året.
 • Optimering och utveckling av butiksportföljen – ombyggnationer, omlokaliseringar, tillägg av butiksyta. Cirka 100 butiksstängningar sker under året. Utveckling av H&M-butikerna med nytt visuellt uttryck för en mer inspirerande butiksmiljö.
 • Optimering av varuförsörjningskedjan – ökad snabbhet, effektivisering samt flexibilitet.
 • Advanced analytics – möjliggör ytterligare förbättringar inom bland annat sortimentsutveckling, kvantifiering, allokering samt personaliserad kommunikation.

Kompetens att bygga nya varumärken och koncept
En viktig del av H&M-gruppens strategi är att utveckla, lansera och bygga nya globala varumärken. Ett bra exempel på detta är COS som kommer att omsätta cirka 10 miljarder kronor redan i år med en lönsamhet i nivå med H&M-varumärket. Värdet på COS är idag långt större än vad vi har investerat och då är vi bara i början av dess resa.

Våra övriga varumärken, & Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday och H&M Home, har mycket goda förutsättningar att utvecklas på samma sätt som COS. Vi ser att våra nya varumärken kommer att fortsätta att växa kraftigt under många år och bidra till en allt större del av H&M-gruppens tillväxt och värde.

Efter sommaren ser vi fram emot att lansera ännu ett nytt varumärke, ARKET, som fått fantastiska recensioner på förhandsvisningar under våren. Första butiken öppnas i London på Regent Street och samtidigt öppnar ARKET:s onlinebutik på 18 europeiska marknader.

Onlinehandeln visar snabb tillväxt och god lönsamhet
H&M-gruppens onlineförsäljning utvecklas mycket väl och står redan för 25 till 30 procent av den totala försäljningen på vissa etablerade marknader. Vi ser en årlig tillväxttakt för H&M-gruppens onlineförsäljning om minst 25 procent framöver med en lönsamhet på samma nivå som de fysiska butikerna.

Avgörande med högt tempo
Vi är övertygade om att de satsningar som vi gjort och gör kommer att leda till fortsatt lönsam tillväxt under många år framöver. Ett uttalat fokus för oss är att fortsätta att utveckla verksamheten med kvalitet i ett högt tempo och därmed stärka H&M-koncernens position ytterligare på en marknad som växer och förändras i snabb takt.”

Kontakt
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef   
08-796 55 00 (växel)

Inbjudan till press- och telefonkonferens med anledning av halvårsrapporten finns tillgänglig på about.hm.com.

 
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220


 
Informationen i denna halvårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 29 juni 2017 kl 08.00 (CET). Denna halvårsrapport, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på about.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday & Other Stories samt H&M Home. I dagsläget har H&M-gruppen 41 onlinemarknader och cirka 4 500 butiker på 66 marknader, inklusive franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 51 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2019 uppgick nettoomsättningen till SEK 233 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 179 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar