H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport

Första halvåret (2018-12-01 — 2019-05-31)

 • H&M-koncernens nettoomsättning ökade med 11 procent till MSEK 108 489 (98 165) under första halvåret. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent. Det pågående förändringsarbetet har bidragit till en fortsatt positiv försäljningsutveckling med mer fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och ökade marknadsandelar.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 6 977 (7 275). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 5 372 (6 010), motsvarande SEK 3:25 (3:63) per aktie. Föregående år påverkades resultatet efter skatt av en positiv engångseffekt om MSEK 408 till följd av den amerikanska skattereformen (Tax Cuts & Jobs Act).

Andra kvartalet (2019-03-01 — 2019-05-31)

 • H&M-koncernens nettoomsättning ökade med 11 procent till MSEK 57 474 (51 984) under andra kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 6 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 31 825 (29 164), vilket motsvarar en bruttomarginal om 55,4 procent (56,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5 934 (6 012). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 4 569 (4 638), motsvarande SEK 2:76 (2:80) per aktie. I takt med att kundnöjdheten och försäljningen ökat har förändringsarbetet intensifierats ytterligare, vilket haft en dämpande effekt på resultatutvecklingen.
 • I april blev H&M först bland världens största modevarumärken att visa detaljerad information om fabrik och material för enskilda plagg för att hjälpa kunderna att göra mer hållbara val.
 • Framgångsrik lansering av H&M:s onlinebutik i Mexiko under kvartalet.
    
 • Försäljningen av sommarkollektionerna har börjat mycket bra. Nettoomsättningen i juni månad bedöms öka med 12 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år.
 • Varulagrets sammansättning fortsätter att förbättras.
 • Bolaget bedömer att kostnaderna för prisnedsättningarna minskar med cirka 1,5 procentenheter i relation till omsättningen i Q3 2019 jämfört med Q3 2018. Det blir därmed det fjärde kvartalet i rad med minskade prisnedsättningar.
 • Bolaget accelererar anpassningen till kundernas ändrade köpmönster och har därför justerat ner antalet planerade butiksöppningar till förmån för ännu mer digitala satsningar. Nettotillskottet nya butiker blir därmed cirka 130 för helåret 2019, vilket är 45 färre än tidigare kommunicerat.
 • Thailand, Indonesien och Egypten kommer att bli nya H&M-onlinemarknader via franchise under andra halvåret 2019.
    

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

”H&M-gruppen fortsätter att öka fullprisförsäljningen, minska prisnedsättningarna och öka marknadsandelarna, vilket visar att kunderna uppskattar våra kollektioner och de förbättringar vi gör i sortimentet och för kundupplevelsen.

Vi hade en bra försäljningsutveckling på de flesta marknader. Starkast tillväxt hade vi i länder såsom USA där vi växte med 17 procent, Mexiko 25 procent, Indien 39 procent, Ryssland 19 procent och Polen 11 procent i lokala valutor. Även i Storbritannien och Sverige växte vi och tog  marknadsandelar trots tuffa marknadsförhållanden.

Den sammantagna försäljningen i koncernen ökade med 11 procent i SEK och med 6 procent i lokala valutor i det andra kvartalet. Onlineförsäljningen fortsatte att utvecklas starkt med en ökning om 27 procent i SEK och 20 procent i lokala valutor.

Genom att fortsätta integrera våra fysiska och digitala kanaler gör vi shoppingupplevelsen inspirerande, enkel och bekväm för kunderna överallt där vi möter dem. Detta och andra omfattande satsningar driver kostnader på kort sikt. Till exempel har vår nya onlineplattform och våra nya logistiksystem ännu inte uppnått full effektivitet men för kunderna har det lett till förbättringar såsom snabbare och flexiblare leveranser och det har blivit smidigare att handla. Vi har också ökat värdet för kunderna genom fortsatta investeringar i kunderbjudandet för att erbjuda den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. I april blev H&M först bland världens största modevarumärken att visa detaljerad information om fabrik och material för enskilda plagg för att hjälpa kunderna att göra mer hållbara val. Vi har fortsatt att utveckla våra nya digitala tjänster och under våren har vi även expanderat kraftigt med H&M:s kundlojalitetsprogram där vi nu har över 43 miljoner medlemmar.

Förändringsarbetet ger effekt och kommer att fortsätta i högt tempo inom våra strategiska fokusområden:

Skapa det bästa kunderbjudandet
Sortimentet – säkerställa bästa kombination av mode, kvalitet, pris och hållbarhet för samtliga varumärken.

Fysiska butiker – fortsatt utveckling av nya koncept och optimering av butiksportföljen.

Onlinebutikerna – förbättringar såsom snabbare och mer flexibla leveransalternativ och betalningar.

Fortsatt integration av fysiska butiker och onlinebutikerna för att höja kundupplevelsen.

Snabbt, effektivt och flexibelt produktflöde
Varuförsörjningskedjan ska bli ännu snabbare, mer flexibel och effektiv.

Satsningar inom avancerad dataanalys och AI.

Investeringar i infrastruktur – vår ”tech foundation”
Fortsatta investeringar i vår tech-infrastruktur med skalbara och stabila plattformar som ger snabbare utveckling av olika kundapplikationer och nya teknologier.

Addera tillväxt
Digital expansion till nya marknader. I april öppnade H&M online i Mexiko och under hösten lanseras H&M online i Thailand, Indonesien och Egypten via franchise. Genom samarbeten med externa plattformar blir H&M-gruppens varumärken tillgängliga för alltfler kunder globalt. Under hösten 2019 lanseras H&M på Indiens största e-handelsplattform Myntra och & Other Stories på Tmall i Kina.

Fysiska butiker – fortsatt expansion med fokus på tillväxtmarknader. Planerat nettotillskott för helåret är cirka 130 butiker.

Utveckla nya koncept och affärsmodeller.

Vårt förändringsarbete fortsätter med full kraft för att möta modebranschens snabba förändring. Även om kostnaderna för detta har dämpat lönsamheten på kort sikt, är vi övertygade om att vårt fokus på att möta kundernas ökade förväntningar, kommer att bidra till en successivt ökad lönsamhet och en långsiktigt positiv utveckling för H&M-gruppen.” 

Läs mer om våra satsningar och vårt hållbarhetsarbete på nästa sida och hmgroup.com.


Kontakt

Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd 08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef        08-796 55 00 (växel)

   
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220


Informationen i denna halvårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 27 juni 2019 kl 08.00 (CEST). Denna halvårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 48 onlinemarknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Taggar:

Q2 HM

Prenumerera

Dokument & länkar