H & M HENNES & MAURITZ AB SEXMÅNADERSRAPPORT

• H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets första sex månader till MSEK 41 351 (36 822), en ökning med 12 procent. I lokala valutor blev ökningen 12 procent och i jämförbara enheter 1 procent.

• Resultatet efter finansiella poster för de första sex månaderna uppgick till MSEK 9 490 (8 545), en ökning med 11 procent. Koncernens resultat efter skatt blev MSEK 6 880 (5 768), motsvarande SEK 8:31 (6:97) per aktie, en ökning med 19 procent.

• Omsättningen exklusive moms under andra kvartalet uppgick till MSEK 21 609 (20 050), en ökning med 8 procent. I lokala valutor ökade omsättningen med 9 procent och i jämförbara enheter minskade den med 2 procent.

• Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 5 433 (5 134), en ökning med 6 procent.

• Försäljningen i maj ökade med 25 procent. I jämförbara enheter var ökningen 14 procent.

Omsättning

H&M-koncernens omsättning exklusive moms under verksamhetsårets första sex månader uppgick till MSEK 41 351 (36 822), en ökning med 12 procent. I lokala valutor var ökningen 12 procent och i jämförbara enheter 1 procent. Omsättningen inklusive moms blev MSEK 48 653 (43 255).

Omsättningen exklusive moms under andra kvartalet uppgick till MSEK 21 609 (20 050), en ökning med 8 procent. Omsättningen inklusive moms blev MSEK 25 412 (23 554).
I lokala valutor ökade omsättningen med 9 procent och i jämförbara enheter minskade den med 2 procent.

Omsättningen inklusive moms, i lokala valutor, i maj 2008 ökade med 25 procent, jämfört med samma månad föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 14 procent. Kalendereffekter uppskattas ha bidragit med 3-4 procentenheter. Juni månad förväntas få en negativ kalendereffekt i samma storlek.

Koncernen öppnade 59 (83) butiker under det första halvåret och 8 (8) butiker stängdes. Till detta ska läggas 7 Weekday-butiker och 13 Monki-butiker som tillkommit via förvärv av Fabric Scandinavien AB. Det totala antalet butiker i koncernen per den 31 maj 2008 uppgick därmed till 1 593 (1 420) varav 11 är franchise-butiker.


Kontaktpersoner:
Nils Vinge, IR-ansvarig
08-796 5250

Leif Persson, finanschef
08-796 1300

Rolf Eriksen, Vd
08-796 5233

Växel
08-796 5500

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnas för offentliggörande den 18 juni 2008 klockan 08.00 (CET).

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar